Więcej money w Money.pl

Portal finansowy Money.pl opublikował wyniki finansowe - minione półrocze zamknięte zostało przez spółkę zyskiem podatkowym netto w wysokości 91 tys. zł oraz zyskiem netto na działalności operacyjnej w wysokości 218 tys. zł.

W roku 2002 spółka osiągnęła po raz pierwszy roczny zysk EBIDTA. W bieżącym roku obrachunkowym firma zamierza osiągnąć po raz pierwszy roczny zysk podatkowy netto.

Głównym źródłem dochodów jest platforma transakcyjna direct.money.pl, na której wartość uruchomionych produktów finansowych wyniosła w I półroczu ponad 32 mln zł. Jest to kwota wyższa o 38% niż w II półroczu ubiegłego roku. Na platformie obsługiwanych jest ponad 50 produktów 22 instytucji finansowych.

Money.pl dostarcza bezpłatnie informacje finansowe online oraz zajmuje się doradzaniem w zakresie wyboru produktów i usług finansowych.