Więcej kontrowersji wokół PBI

Projekt Polskiej Biblioteki Internetowej budzi sporo zastrzeżeń ze strony środowiska bibliotekarskiego i bibliotekoznawczego. Główne zarzuty, które padają pod adresem rządowego przedsięwzięcia to brak informacji na temat zasad pozyskiwania nowych książek do internetowych zbiorów, błędy merytoryczne oraz szczątkowy opis bibliograficzny. Te uchybienia podważają rzetelność i wiarygodność Biblioteki jako wartościowego źródła tekstów.

Możliwość korzystania z książek w Internecie ma z pewnością wiele zalet. Nie trzeba osobiście pojawiać się w bibliotece, nie martwi już odpowiedź bibliotekarki, że poszukiwana książka została wcześniej wypożyczona, a same wypożyczalnie nie muszą narzekać na zniszczenie czy zgubienie przez użytkownika ważnej publikacji. W tworzeniu internetowej biblioteki istotne jest to, żeby książki w Sieci były równie rzetelnie opracowane co te, wydane w papierze. A tego niestety brakuje publikacjom umieszczonym w Polskiej Bibliotece Internetowej.

Jak wskazuje Ewa Kobierska-Maciuszko, dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, najważniejszym zastrzeżeniem, jakie stawiają bibliotekarze pod adresem PBI jest opis bibliograficzny. ”Mówiąc delikatnie jest on na poziomie dość prymitywnym - zaznacza dyrektor BUW - Brakuje podania źródeł, nie ma opracowanej kartoteki haseł wzorcowych. Dlatego główne biblioteki w kraju zachowują dystans do tego przedsięwzięcia.”

Przypomnijmy, że w momencie powstawania PBI gro bibliotek w kraju zadeklarowało możliwość współpracy. Jak dowiedzieliśmy się w BUW współpraca jest bardzo luźna, głównie ze względu na budzący kontrowersje sposób realizacji projektu.

”Za autora Biblii wydanej przez Gutenberga podaje się w PBI... samego Gutenberga - bulwersuje się Ewa Kobierska-Maciuszko - To jest śmieszne. Tym samym uważam, że Polska Biblioteka Internetowa jako produkt docelowy firmowany przez rząd polski jest mocno niedoskonała.”

Przy udostępnionych w PBI książkach brakuje chociażby tak podstawowych rzeczy jak nazwiska tłumacza, wydania oraz nazwy wydawnictwa (przykładem jest chociażby „Antygona” Sofoklesa, czy „Cierpienia młodego Wertera” Goethego).

”Doboru lektur w PBI powinno dokonywać szersze grono, uwzględniając przede wszystkim szkolne programy” - powiększa listę zarzutów prof. Marcin Drzewiecki, dyrektor Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliograficznych UW - Należałby zastanowić się, co jest ważniejsze: dzieła Marksa i Engelsa, czy wszystkie lektury obowiązujące w szkołach?

Ewa Kobierska-Maciuszko wskazuje na ten sam problem: pytanie o priorytety w doborze lektur dostępnych w Bibliotece. ”Dyskusyjna jest kolejność, w jakiej umieszcza się teksty do realizacji” - dodaje.

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji na te zarzuty odpowiada cytatem oświadczenia zamieszonego na stronie internetowej: "Zasadniczym celem powołania PBI jest wyrównanie szans dostępu do różnorodnych publikacji wydanych dotychczas w języku polskim osobom pochodzącym z małym miast, wsi, czy rejonów oddalonych od ośrodków akademickich i kulturalnych, gdzie komputer z łączem do Internetu może być jedyną szansą kontaktu ze zdobyczami literatury i kultury."

Joanna Kulesza, rzecznik prasowa MNiI wyjaśnia dobór lektur dobrem czytelników. W dużej mierze to użytkownicy sami decydują o tym, co znajdzie się w zbiorach PBI, przesyłając nam e-maile z prośbą o konkretne pozycje” - zaznacza Joanna Kulesza.

Więcej kontrowersji wokół PBI

Zasoby bibliotek

Niestety dyrektor Biblioteki Narodowej był niedostępny i nie mógł udzielić komentarza w sprawie PBI.

Zdaniem dyrektora IINiSB nad PBI powinno czuwać ciało niezależne. ”Obecne zasoby Biblioteki są nieprzemyślane, chaotyczne - zaznacza prof. Drzewiecki - Jest to dla mnie szokujące. Zdanie to podziela prof. Barbara Sosińska-Kalata, kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, która wskazuje, że przy projekcie powinni być zaangażowani niezależni specjaliści. ” Trudno projekt ocenić przy tak małym zakresie wiedzy o nim - dodaje prof. Sosińska-Kalata - PBI nie podała informacji, na jakiej zasadzie dokonuje wyboru lektur. Przydałby się, żeby twórcy Biblioteki ujawnili również zespół, który typuje lektury.”

W przyszłym roku powstać ma Fundacja Polska Biblioteka Internetowa, której zadaniem będzie dbanie o dobór i realizację merytoryczną zasobów PBI. Miejmy nadzieję, że dzięki temu z PBI znikną wszelkie przykłady niedoskonałości.

Więcej o projekcie:

http://www.internetstandard.pl/news/61776.html

http://www.internetstandard.pl/news/62042.html

Sprostowanie nadesłane przez PBI:

http://www.internetstandard.pl/news/62144.html

Inne biblioteki internetowe:

http://www.gutenberg.net

http://www.archive.org/texts/collection.php?collection=millionbooks

http://www.icdlbooks.org/

http://www.vlib.org/

http://monika.univ.gda.pl/~literat/books.htm