Więcej klientów Plusa

Liczba użytkowników sieci Plus GSM wzrosła do 4,55 mln. W IV kw. 2002 r. z usług operatora zdecydowało się korzystać kolejnych 462 tys. klientów.

Polkomtel utrzymuje, że tak duża dynamika wzrostu to wynik rekordowy w historii polskiej telefonii komórkowej. W minionym kwartale Plus GSM pozyskał 462 tys. klientów, co oznacza 11,3-proc. wzrostu w porównaniu z IV kw. 2001 r. Na koniec roku z abonamentowych usług operatora korzystało 2,24 mln użytkowników, a przedpłaconych (Simplus) 2,31 mln.

Szacunkowy udział Polkomtela w polskim rynku telefonii komórkowej wynosi teraz ok. 35,5%.