Więcej e-administracji w Europie Zachodniej

Według dorocznego raportu CGE&Y, usługi e-government są w Europie Zachodniej bardziej dostępne dla firm, niż dla obywateli. Jednocześnie, jak wynika z raportu, w ub. roku zanotowano duży wzrost zasięgu i jakości tych usług.