Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Więcej, coraz więcej

Jak twierdzi brytyjski Mobile Data Association, fenomenalna popularność krótkich wiadomości tekstowych SMS nie jest związana jedynie z milionami nastolatków na całym świecie. Znaczenie SMS'ów doceniły także wielkie korporacje i wykorzystują je dziś jako bardzo istotny kanał codziennej komunikacji między pracownikami.

Z badań przeprowadzonych przez MDA wynika, że około 60% pracowników brytyjskich firm wykorzystuje komunikację SMS'ową w codziennej komunikacji służbowej. Z kolei 80% korzysta z tego sposobu komunikacji zamiast poczty elektronicznej w przypadkach gdy nie ma na podorędziu komputera. Zaskakującym dla przeprowadzających badania okazał się fakt, że 15% brytyjskich pracowników korzysta z SMS'ów zamiast z e-maili nawet siedząc przy komputerze.

Na tym jednak nie koniec. SMS'y będą zdobywały coraz większe znaczenie w branży reklamowo-marketingowej. Dla 65% brytyjskich przedsiębiorstw, krótkie wiadomości tekstowe są postrzegane jako potencjalny kanał komunikacji z klientem.

Potwierdzeniem wzrostu znaczenia SMS'ów są dane statystyczne. W październiku br. w Wielkiej Brytanii wysłano 356 mln krótkich wiadomości tekstowych, aż o 15 mln więcej niż we wrześniu. Jak szacują specjaliśći z MDA, w okresie gwiazdkowym, Brytyjczycy mogą wysłać nawet około 500 mln SMS'ów.