Więcej Oracle’a w PKP

PKP Informatyka zakupiła licencje oprogramowania narzędziowego Oracle na 110 stanowisk programistycznych.

PKP Informatyka powstała w październiku ub. roku z przekształcenia Centrum Informatyki Kolejnictwa (CIK). Wchłonęła lokalne Ośrodki Informatyki PKP, które mają obecnie status filii regionalnych. Obecny kontrakt zawarty pomiędzy PKP Informatyka i Oracle Polska opiewa na zakup licencji narzędzi programistycznych Oracle dla 110 stanowisk programistycznych dla aplikacji na platformę internetową Oracle9i. Inwestycja ta związana jest w planowanym tworzeniem nowych i migracją istniejących aplikacji do architektury internetowej.

PKP Informatyka zatrudnia prawie 900 pracowników, w tym ponad 200 programistów. Zajmuje się tworzeniem i utrzymaniem oprogramowania używanego w PKP, serwisem technicznym oraz działalnością eksploatacyjną. PKP Informatyka rozwija aplikacje tworzące bazy danych stałych, rozliczeniowe i wspomagające planowanie i realizację przewozu.