Więcej Oracle’a w PKO BP

Konsorcjum firm Hewlett-Packard, ComputerLand i Oracle Polska, rozpoczęło w PKO BP rozszerzanie funkcjonalności Systemu Gospodarki Własnej Oracle'a i wdrożenie zestawu Oracle E-Business Suite.

Od początku 2000 r. funkcjonuje w PKO BP system informatyczny, wspomagający zarządzanie gospodarką własną centrali banku. System został oparty o wybrany moduł zestawu Oracle E-Business Suite tj. jego część finansową - Oracle Financials, a także dedykowany moduł - Rejestr Umów.

Oprogramowanie Oracle'a zostało wdrożone w banku przez ComputerLand. Umowę podpisano w maju 1999 r., wdrożenie rozpoczęto miesiąc później a zakończono w styczniu 2000 r. Była to pierwsza implementacja zintegrowanego systemu gospodarki własnej w polskiej bankowości. Ponadto w pierwszym kwartale roku 2001 uruchomione zostały dodatkowe moduły pakietu Oracle E-Business Suite: Należności, Zaopatrzenie i Gospodarka Magazynowa.

W końcu czerwca b.r. rozpoczęto w PKO BP rozbudowę zintegrowanego Systemu Gospodarki Własnej. Ma to na celu rozszerzenie jego funkcjonalności o kolejne moduły, a także o objęcie ich działaniem wszystkich jednostek banku. Wiąże się to ze zwiększeniem liczby licencji Oracle E-Business Suite użytkowanych w PKO BP.

"Kontrakt z PKO BP SA wpłynął na umocnienie pozycji Oracle'a na rynku systemów do zarządzania gospodarką własną w polskim sektorze usług finansowych. Był to pierwszy kontrakt tego typu w polskiej bankowości i wciąż pozostaje jednym z najważniejszych" - powiedział Paweł Piwowar, prezes zarządu Oracle Polska. Oprogramowania Oracle'a używają także inne instytucje finansowe, min. Norwich Union, Kredyt-Bank, Bankowy Fundusz Leasingowy, TU Samopomoc, Allianz, BZ WBK, PZU Życie i Giełda Papierów Wartościowych.