Wiceprezes URTiP odwołany za nieegzekwowanie decyzji dotyczących telerynku

Minister transportu odwołał ze stanowiska wiceprezesa Urzędu Telekomunikacji i Poczty Krzysztofa Kwietnia, w uzasadnieniu podając, że negatywnie została opceniona nadzorowana przez niego działalność urzędu w zakresie zadań w sektorze rynku usług telekomunikacyjnych.

Informację podajemy za PAP.

Do obowiązków Krzysztofa Kwietnia należało m.in. egzekwowanie obowiązków regulacyjnych nałożonych na przedsiębiorców telekomunikacyjnych przez Prawo telekomunikacyjne.

Działania wiceprezesa zostały ocenione negatywnie. Tym samym minister transportu podjął decyzję o odwołaniu wiceszefa URTiP.

Zmiany w URTiP są związane z planami rządowymi uwolnienia rynku telekomunikacyjnego w Polsce, przede wszystkim poprzez stworzenie silnego i sprawnie działającego organu regulacyjnego, którego decyzje będą szybko egzekwowane.