Wiara w optymalizację

Do 2007 roku wydatki na optymalizację technologii biznesowych wzrosną na świecie do 6 mld USD. Ankietowani menedżerowie ds. informatycznych szacują obecnie, że projekty BTO pozwalają zredukować koszt aplikacji o 10 do 20%.

Udział w sondażu przeprowadzonym na zlecenie Mercury Interactive przez Yankee Group wzięło 175 szefów IT ze średnich i wielkich firm. Sondaż wykazał, że optymalizacja wartości IT przy wykorzystaniu BTO to strategiczny priorytet. Działania w zakresie BTO obejmują głównie:

@ spasowanie strategii IT i biznesowej

@ nadzór IT

@ optymalizację jakości, wydajności i możliwości biznesowych aplikacji

@ redukcję kosztów IT .

Yankee Group przewiduje 21-proc. średnie roczne tempo wzrostu rynku BTO w latach 2003-2007. Inwestycje w technologie BTO globalnie szacowane są na 3,3 mld USD w 2004 roku, o 18% więcej niż w roku 2003. Yankee Group przewiduje ponadto, że do 2007 roku wartość rynku BTO na świecie wyniesie 6 mld USD.

W 2004 roku projekty BTO będą dotyczyły głównie optymalizacji i procesów IT w celu redukcji kosztów i zwiększenia wydajności. Z badania wynika także, że 60 do 70% obecnych budżetów IT jest wydawanych na utrzymanie istniejących systemów, a mniej niż 30% - na rozwój nowych aplikacji. Ankietowani uważają jednocześnie, że projekty BTO pozwalają zredukować koszt aplikacji o 10 do 20%.