Węzeł Warszawa

Warszawa zyskała status jednego z głównych węzłów sieci Viking. Telia IC dodaje też do swoich usług uruchomione 9 kwietnia br. Centrum Kolokacji.

Warszawa zyskała status jednego z głównych węzłów sieci Viking, której operatorem jest Telia IC. W połączeniu z wcześniejszym zamknięciem ringu Warszawa – Praga – Berlin oznacza to możliwość zaoferowania klientom firmy pełnej redundancji i większej przepływności sieci. „W praktyce oferowane łącze zdwojone oznacza uniezależnienie od awarii występujących w poszczególnych węzłach. Przewidujemy, że w związku z rosnącym na rynku zapotrzebowaniem na jakość i bezpieczeństwo, w ciągu roku do półtora możliwe będzie oferowanie tylko łącza redundantnego” – powiedział Jacek Wojnarowski, dyrektor ds. technicznych w Telii.

Powstałe centrum kolokacyjne ma według słów prezesa polskiego oddziału Telia IC, Adama Sawickiego, stanowić dodatek do podstawowego biznesu, czyli sprzedaży dostępu dołącza operatorom. „Kolokacja stanowić będzie wartość dodaną do usług oferowanych operatorom. Ponadto, w udostępnianiu centrum zamierzamy kierować się polityka otwartości; naszym klientom chcemy umożliwić doprowadzanie łączy także od innych usługodawców” – powiedział Adam Sawicki. Według przedstawicieli Telii IC, koszt powstania centrum stanowił około 20 – 25% całej sumy inwestycji poniesionych na rozbudowę infrastruktury firmy w Polsce, która obecnie zamyka się kwotą około 100 mln zł.

Telia IC świadczy usługi transmisji w sieci Viking tylko operatorom. „Dzięki temu operatorzy nie postrzegają nas jako konkurencji w dostarczaniu usług dla użytkowników końcowych. Udaje nam się współpracować dzięki temu z ok. 90% operatorów telekomunikacyjnych w Polsce” – mówił Adam Sawicki. Z drugiej strony nieangażowanie się w sprzedaż do klienta korporacyjnego umożliwia m.in. utrzymanie niedużego poziomu zatrudnienia - w całej Telii IC pracuje 800 osób, w tym w Polsce - 40. Mniejsze koszty działalności sprawiły ponadto, że spółka jako jedna z nielicznych firm oferujących transmisję danych nie jest zadłużona. W tym modelu Telia IC udostępnia na przykład wprowadzoną pod koniec ub. roku usługę dystrybucji IP-VPN, którą operatorzy odsprzedają pod własną marką. Po uwolnieniu rynku telekomunikacyjnego na początku 2003 roku Telia chce zaangażować się w świadczenie usług przesyłu głosu.

Telia IC jest w 100% spółka zależną Telii AB i jedyną spółka globalną grupy. Każdy z oddziałów prowadzi niezależną politykę inwestycyjną. Polski oddział ma największy udział w rynku krajowym spośród oddziałów Telii w Europie Środkowej, w zakresie transmisji jest on szacowany na 30%. W związku z tym stanowi ośrodek rozbudowy sieci Viking w regionie, w przyszłości zasięg sieci ma być rozciągnięty na m.in. Ukrainę i Rosję. Poprzez infrastrukturę w Rosji połączenie z Europą mają zyskać z kolei azjatyckie spółki Telii IC. Globalna sieć Viking liczy obecnie ok. 40 tys. km.