Wejchert: wartość rynku reklamy będzie istotnie wyższa niż 210 mln zł

Komentując wyniki finansowe Grupy Onet osiągnięte w pierwszym kwartale 2006 roku, Jan Łukasz Wejchert - prezes Grupy Onet.pl - powiedział, że I kwartał 2006 roku potwierdza bardzo pozytywne oczekiwania odnośnie rozwoju krajowego rynku reklamy internetowej. - $Dotychczasowe badania rynkowe wskazywały, że w 2006 roku może on osiągnąć wartość 210 mln zł, ale już dzisiaj wydaje sie, że kwota ta powinna być istotnie wyższa$ - skomentował.

- Pozycja lidera wsród polskich multimediów oraz nasze wyniki finansowe,

pozwalają nam z satysfakcja spoglądać w przyszłość i podejmować działania, które powinny zapewnić dalszy dynamiczny rozwój Grupy Onet w epoce multimediów i mobilnych technologii dostępu. Jesteśmy przekonani, że Onet będzie w stanie potwierdzić swoją pozycje jako najlepszego multimedium dostępnego dla użytkowników w Polsce - powiedział prezes Grupy Onet. Na uwagę zasługuję nowa terminologia mówienia o Onecie.

Skonsolidowane przychody Grupy Onet osiągnęły w I kwartale 2006 poziom 23,7 mln zł, czyli były o 41% wyższe w stosunku do analogicznego okresu 2005 roku.

W kluczowym dla Onetu segmencie gotówkowych przychodów ze sprzedaży usług marketingowych spółka osiągnęła 56,6% wzrost w stosunku do I kwartału 2005.

Wynik gotówkowego EBITDA wynióśł 6,4 mln zł, co stanowi wzrost o 39,2% w stosunku do I kwartału 2005 roku, a marża gotówkowego EBITDA wyniosła 31,8% w I kwartale 2006 roku.

Skonsolidowany zysk operacyjny Grupy Onet wzrósł o 87,8%, w stosunku do I kwartału 2005 roku, osiągając 3,8 mln zł (w porównaniu do 2,0 mln zł).

Słabszy okazał się wynik netto. Spółka odnotowała 3 mln zł skonsolidowanego zysku netto czyli o 58% mniej niż w roku poprzednim. - Na wyższy skonsolidowany zysk netto w I kwartale 2005 roku miało zasadniczy wpływ utworzenie aktywa z tytułu podatku odroczonego w kwocie 4,4 mln zł - wyjaśnia komunikat skierowany do inwestorów. Po wyeliminowaniu zdarzeń niezwiązanych z bieżącą działalnością operacyjną, skorygowany zysk netto przypadający w I kwartale 2006 roku wyniósłby 4,5 mln zł, czyli o 58,5% więcej od odnotowanego w I kwartale 2005.

Robert Bednarski, dyrektor finansowy i członek zarządu Grupa Onet.pl SA, zauważył, że w I kwartale 2006 roku przychody spółki, w tym przede wszystkim gotówkowe przychody ze sprzedaży usług marketingowych, rosły szybciej niż w całym roku ubiegłym - wzrosły w I kwartale o 57% i wyniosły 15 mln zł, podczas gdy w całym 2005 roku wzrosły o 45%.