Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Web 2.0 szansą dla firm

Według analityków Frost & Sullivan, aby przetrwać trwającą w Europie recesję, przedsiębiorcy poszukują nowych sposobów na utrzymanie wydajności, przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów i zastosowaniu rozwiązań w ramach serwisów Web 2.0. Wprowadzając tańsze wersje aplikacji dla przedsiębiorstw czy korzystając z rozwiązań cloud computing, właściciele firm bazujący na wiedzy i energii użytkowników internetu ("crowd sourcingu") chętnie posługują się Web 2.0.

Z nowej analizy przeprowadzonej przez firmę doradczą Frost & Sullivan pt. "Technologie Web 2.0 w dotkniętej recesją Europie, jako rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw", wynika, iż Web 2.0 uzupełni rynki Web i Audio-web, których wartość oszacowano w 2008 r. na 190 milionów USD w Europie. Do końca roku 2014 ich wartość wzrośnie do poziomu 860 milionów USD.

W ostatnich czasach portale społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter oraz inne rozwiązania Web 2.0 typu Blogger czy WordPress, stają się coraz bardziej popularne. Jeszcze do niedawna były zwykle utożsamiane z aplikacjami konsumenckimi, jednak od jakiegoś czasu znajdują coraz szersze zastosowanie w środowisku zawodowym.

"Ponadto, co ciekawe, portale społecznościowe nie tylko zyskują na popularności, ale także mają nieoczekiwane zastosowania. Na przykład, najpopularniejsza na świecie gra z gatunku MMORPG, "Second Life", została wykorzystana przez Szwecję do otwarcia wirtualnej placówki do promowania kultury i wizerunku tego kraju" - mówi Iwona Petruczynik z Frost & Sullivan - "Również polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ma swój pokój w "Second Life", który można odwiedzić i dowiedzieć się, czym zajmuje się MSWiA, a nawet porozmawiać z ministrem."

Specjaliści do tej pory nie wypracowali spójnej definicji Web 2.0, co utrudnia oszacowanie wielkości rynku. Jest jednak mało prawdopodobne, aby Web 2.0 przekształciła się w samodzielny rynek, ponieważ stanowi zbiór technologii i pomysłów napędzający rozwój istniejących już produktów i usług.

Innowacyjne tryby interakcji pomiędzy pracownikami, jakie umożliwia Web 2.0, pomagają w zespalaniu firm i utrzymaniu w nich pracowników. Personel pracujący zdalnie może szybko i łatwo nawiązywać współpracę, używając nie tylko poczty elektronicznej.

Mimo potencjalnych korzyści, niektórzy przedsiębiorcy mają obawy przed tym, aby w pełni wykorzystywać narzędzia Web 2.0. Popularność intranetu oraz obawy o bezpieczeństwo i poufność danych, a także zagrożenie ich "wyciekiem" to ograniczenia występujące na europejskim rynku Web 2.0. Ponadto kultura "bycia zapracowanym" utrudnia przyjęcie tego typu rozwiązań.

Jeśli pracownicy nie sprawiają wrażenia, że przez cały czas pilnie pracują, od razu zakłada się, że są niewydajni i nieprofesjonalni, choć w rzeczywistości mogą zajmować się wykonywaniem swoich zadań za pomocą blogów czy stron portali społecznościowych, takich jak Twitter lub LinkedIn. Europa ma też bardziej konserwatywne podejście do nowych rozwiązań niż Stany Zjednoczone Ameryki, dlatego też w USA przyjęły się one znacznie szybciej niż na Starym Kontynencie.

Jak podaje Komisja Europejska, średnie i małe przedsiębiorstwa stanowią 99% wszystkich przedsiębiorstw w Europie i oferują prawie 75 milionów miejsc pracy? Przy tak znacznym potencjale rynkowym, sprzedawcy rozwiązań Web 2.0 nie powinni mieć jednak problemów z wdrożeniem rozwiązań w tym sektorze.