Wdrażając RFID

Według AMR Research, żaden z dostawców technologii RFID dla sektora producentów dóbr konsumenckich nie prowadzi jeszcze wdrożeń obarczonych niskim ryzykiem. Wiadomo za to, że RFID zalicza się dla nich do najważniejszych obszarów rozwoju portfolio.

Do oceny ryzyka wdrożenia RFID AMR Research zastosował swoje nowe narzędzie analityczne Profil Oceny Ryzyka (Risk Assessment Profile - RAP). Przy pomocy RAP dokonywane jest oszacowanie ryzyka związanego z zamawianiem wybranego produktu lub usługi IT. Ocena opiera się zarówno na danych jakościowych jak i ilościowych i jest dostosowana do wybranego sektora gospodarki.

Według AMR, firmy dóbr konsumenckich wydadzą w br. na wdrożenia technologii RFID (Radio Frequency Identification) 500 mln USD, a do 2008 roku te wydatki sięgną 2,6 mld USD. Najwięcej na tym boomie zarobią dostawcy RFID z czołówki, zgarniając ok. 90% rynku wdrożeń. AMR Research zastosował zatem RAP do oceny 13 czołowych dostawców technologii RFID i ryzyka jakie ponoszą firmy wdrażające RFID.

Każdy z badanych dostawców oceniany był pod kątem kryteriów związanych z usługą, jak wiedza z obszaru RFID, wiedza z zakresu dostarczenia usługi, referencje, międzynarodowy charakter oferty. W skład oceny wchodziła także nota w czterech obszarach charakterystyki dostawcy: jego strategii biznesowej, stabilności finansowej, podejścia do klienta, zdolności do działania na rynku globalnym.

Z analizy AMR Research wynika, że żaden z dostawców RFID nie może być uznany za obarczonego szczególnie niskim ryzykiem. Wynika to z małego jeszcze doświadczenia i faktu, że technologia dopiero raczkuje. Ponadto, jak zaobserwowano, poziom ryzyka rośnie, jeśli firmy postrzegają wdrożenie RFID w kategoriach krótkoterminowych, na zasadzie przystosowania do pewnego aktualnego wymogu, a nie jako elementu dalekosiężnej strategii.

Ponadto, jak wynika z raportu, wielcy dostawcy usług IT docenili już w większości znaczenie RFID. 11 z 13 badanych dostawców umieściło RFID w gronie swoich najważniejszych pięciu inicjatyw strategicznych. 12 dostawców dodaje, że na najwyższym poziomie zarządzania istnieje silne poparcie dla rozwijania tego elementu portfolio.

Badani dostawcy RFID mogą być podzieleni na trzy grupy: firm o dowiedzionych możliwościach, które mogą skalować; firm, które mają mniej pewnych punktów ale silne referencje; i wreszcie tych firm, które posiadają dużą wiedzę i doświadczenie w dostarczaniu produktów dla łańcucha dostaw w sektorze dóbr konsumpcyjnych ale niewielkie w projektach RFID.