Wcale nie tak dobrze

Opublikowany wczoraj raport kwartalny Interii potwierdził prognozy zwiększenia przychodów portalu. Znacznie gorzej niż zakładano wyglądają wyniki operacyjne i netto. To jednak efekt zaskakującej korekty sprawozdania za pierwszy kwartał.

O 280% zwiększyły się przychody portalu w II kw., zgodnie z przewidywaniami z raportu przekazanego do GUS w trzeciej dekadzie lipca. W rozmowie z IS wiceprezes Interii Grzegorz Wójcik mówił wtedy, że Interii udało się oprzeć słabości rynku reklamowego i zredukować koszta działania. Straty operacyjne miały być wynikiem wysokich nakładów na promocję portalu.

Z raportu kwartalnego wynika, że ostatecznie straty są znacznie wyższe, niż przewidywano. Strata operacyjna wyniosła w II kw. 3,7 mln zł, a nie 2,5 mln zł jak zakładał raport dla GUS. Strata netto natomiast miała wartość 2,6 mln zł zamiast 1,4 mln zł. Oznacza to, że wynik operacyjny netto jest gorszy niż w I kw. a zarząd pomylił się w swoich prognozach średnio o 60%.

Jak wynika z opublikowanych raportów kwartalnych mimo deklarowanej walki z kosztami straty Interii w II kw. wzrosły w stosunku do poprzedniego okresu rozrachunkowego. Strata operacyjna była wyższa o 60% a strata netto o 73%. Na pogorszenie tych wyników wpływ miała korekta sprawozdania finansowego za I kw. 2001 r. W wyniku przeprowadzenia przez biegłego rewidenta w okresie 1-15 maja badania finansów portalu, został on zmuszony do przeksięgowania ok. 1 mln zł kosztów działania. W wyniku tej operacji zwiększyła się do 11 mln zł strata za zeszły rok i jednocześnie zmniejszyła strata operacyjna i netto w I kw. 2001 r. "Na papierze" pogorszyło to wyniki portalu w II kw.

Po opublikowaniu korekty i raportu kwartalnego kurs Interii spadł do godz. 13.30 o 4%, choć WIG zniżkowała w tym czasie o1,43%, a TechWIG o 1,75%.