Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Wcale nie tak dobrze

Opublikowany wczoraj raport kwartalny Interii potwierdził prognozy zwiększenia przychodów portalu. Znacznie gorzej niż zakładano wyglądają wyniki operacyjne i netto. To jednak efekt zaskakującej korekty sprawozdania za pierwszy kwartał.

O 280% zwiększyły się przychody portalu w II kw., zgodnie z przewidywaniami z raportu przekazanego do GUS w trzeciej dekadzie lipca. W rozmowie z IS wiceprezes Interii Grzegorz Wójcik mówił wtedy, że Interii udało się oprzeć słabości rynku reklamowego i zredukować koszta działania. Straty operacyjne miały być wynikiem wysokich nakładów na promocję portalu.

Z raportu kwartalnego wynika, że ostatecznie straty są znacznie wyższe, niż przewidywano. Strata operacyjna wyniosła w II kw. 3,7 mln zł, a nie 2,5 mln zł jak zakładał raport dla GUS. Strata netto natomiast miała wartość 2,6 mln zł zamiast 1,4 mln zł. Oznacza to, że wynik operacyjny netto jest gorszy niż w I kw. a zarząd pomylił się w swoich prognozach średnio o 60%.

Jak wynika z opublikowanych raportów kwartalnych mimo deklarowanej walki z kosztami straty Interii w II kw. wzrosły w stosunku do poprzedniego okresu rozrachunkowego. Strata operacyjna była wyższa o 60% a strata netto o 73%. Na pogorszenie tych wyników wpływ miała korekta sprawozdania finansowego za I kw. 2001 r. W wyniku przeprowadzenia przez biegłego rewidenta w okresie 1-15 maja badania finansów portalu, został on zmuszony do przeksięgowania ok. 1 mln zł kosztów działania. W wyniku tej operacji zwiększyła się do 11 mln zł strata za zeszły rok i jednocześnie zmniejszyła strata operacyjna i netto w I kw. 2001 r. "Na papierze" pogorszyło to wyniki portalu w II kw.

Po opublikowaniu korekty i raportu kwartalnego kurs Interii spadł do godz. 13.30 o 4%, choć WIG zniżkowała w tym czasie o1,43%, a TechWIG o 1,75%.