Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Wave7 – najprawdopodobniej największe badanie mediów społecznościowych na świecie

To już 7. fala badania. Badanie Wave realizowane przez UM już od 7 lat pozwala jako jedne z niewielu na analizę trendów w skali globalnej i budowanie odniesień rynków lokalnych. Najnowsza fala została bowiem zrealizowana w 65 krajach. Kwestionariusze badania wypełniło niespełna 49 000 respondentów, aktywnych użytkowników Internetu.

Informacja: Universal McCann Polska

Wave7 – najprawdopodobniej największe badanie mediów społecznościowych na świecie

Polska w wybranych obszarach różni się od trendów światowych.

W przypadku wielu serwisów trendy użycia polskich użytkowników są bardzo zbliżone do światowych. Tak też sytuacja wygląda przypadku biznesowych serwisów społecznościowych. W 2013 należały one do serwisów o największej rocznej dynamice wzrostu. Odwrotna sytuacja miała miejsce w przypadku serwisów geolokalizacyjnych. Pomimo wysokiej dynamiki wzrostu na świecie w Polsce mieliśmy do czynienia z przeciwnym trendem, zainteresowanie tymi serwisami spadło. Jedna z kwestii, która wzbudza powszechne zainteresowanie to obawy internautów o ich prywatność. W Polsce niespełna 70% deklaruje, że „niepokoi ich ilość prywatnych danych dostępnych on line. Liczba to wzrosła o 5pp w stosunku do ubiegłego przy jednoczesnym 10pp spadkiem liczby osób, którym „nie przeszkadza, że firmy śledzą ich aktywność w sieci”. Można wiec mówić o umiarkowanym wzroście obaw związanych z prywatnością.

Zmieniają się oczekiwania wobec społeczności marek

Porównując wyniki ostatnich trzech fal widać, że motywacje przyłączania się do społeczności wokół marek i oczekiwania wobec marek zmieniają się w czasie. Przede wszystkim zauważalne jest mniejsze (choć wciąż wysokie) zainteresowanie zdobywaniem informacji o markach i produktach. Największy, o ponad 30pp wzrost wystąpił natomiast w obszarze „dostać darmowy kontent”. Różne oczekiwania wobec społeczności marek różnią się również w zależności od branży jak również rynku. Przykładowo Czesi wyrażają dużo mniejsze zainteresowanie wpływem na rozwój produktu. Ich zainteresowania są zbliżone do tych w Polsce sprzed około dwóch lat, czyli większe w obszarze wiedzy o marce, mniejsze darmowych treści i rozrywki.

Każda z platform zaspokaja różne potrzeby

W 7.fali badania jego autorzy przeanalizowali pięć głównych potrzeb, które ludzie realizują w mediach społecznościowych. Są to: zdobywanie wiedzy, relacje, rozrywka, rozwój zawodowy, uznanie i akceptacja społeczna. Przede wszystkim trzeba podkreślić, że różne platformy spełniają różne potrzeby użytkowników. Jak wynika z danych na wykresie 11 najwięcej potrzeb zaspokajają serwisy społecznościowe typu Facebook (choć jednocześnie najsłabiej wypadają na wymiarze rozwoju osobistego, w tym zarabiania pieniędzy i budowania kariery), najmniej – strony www marek (choć z drugiej strony najlepiej na wymiarze zdobywania wiedzy i rozwoju osobistego).

Komputer, tablet, smartfon, różne urządzenia, różne funkcje

Mówiąc o urządzeniach najczęściej zwracamy uwagę na wzrost penetracji tabletów. Stąd już tylko krok do przywiązywania największej uwagi do urządzeń mobilnych. Dane z badania z Wave7 skłaniają nas jednak do innej perspektywy. Wraz ze wzrostem penetracji tabletów i smartfonów rośnie również i osiąga bardzo wysoki poziom penetracja laptopów. Trudno więc tu mówić o zastępowalności komputerów tabletami. Zmierzamy raczej w kierunku modelu, w którym użytkownicy korzystają z kilku urządzeń i w zależności od czasu, miejsca przebywania i potrzeb używają innych urządzeń i innych aplikacji. Jako urządzenie najbardziej wszechstronne badani wskazują komputer z największą przewagą nad urządzeniami mobilnymi w obszarach zakupów i dokładnego wyszukiwania informacji. Tablety i smartfony są natomiast intensywniej wykorzystywane do szybkiego dostępu do informacji oraz zarządzania codziennością.

Serdecznie zapraszamy na konferencję SocialMediaStandard. Sprawdź sczególy na http://www.internetstandard.pl/socialmediastandard