Wave7 – najprawdopodobniej największe badanie mediów społecznościowych na świecie

To już 7. fala badania. Badanie Wave realizowane przez UM już od 7 lat pozwala jako jedne z niewielu na analizę trendów w skali globalnej i budowanie odniesień rynków lokalnych. Najnowsza fala została bowiem zrealizowana w 65 krajach. Kwestionariusze badania wypełniło niespełna 49 000 respondentów, aktywnych użytkowników Internetu.

Informacja: Universal McCann Polska

Wave7 – najprawdopodobniej największe badanie mediów społecznościowych na świecie

Polska w wybranych obszarach różni się od trendów światowych.

W przypadku wielu serwisów trendy użycia polskich użytkowników są bardzo zbliżone do światowych. Tak też sytuacja wygląda przypadku biznesowych serwisów społecznościowych. W 2013 należały one do serwisów o największej rocznej dynamice wzrostu. Odwrotna sytuacja miała miejsce w przypadku serwisów geolokalizacyjnych. Pomimo wysokiej dynamiki wzrostu na świecie w Polsce mieliśmy do czynienia z przeciwnym trendem, zainteresowanie tymi serwisami spadło. Jedna z kwestii, która wzbudza powszechne zainteresowanie to obawy internautów o ich prywatność. W Polsce niespełna 70% deklaruje, że „niepokoi ich ilość prywatnych danych dostępnych on line. Liczba to wzrosła o 5pp w stosunku do ubiegłego przy jednoczesnym 10pp spadkiem liczby osób, którym „nie przeszkadza, że firmy śledzą ich aktywność w sieci”. Można wiec mówić o umiarkowanym wzroście obaw związanych z prywatnością.

Zmieniają się oczekiwania wobec społeczności marek

Porównując wyniki ostatnich trzech fal widać, że motywacje przyłączania się do społeczności wokół marek i oczekiwania wobec marek zmieniają się w czasie. Przede wszystkim zauważalne jest mniejsze (choć wciąż wysokie) zainteresowanie zdobywaniem informacji o markach i produktach. Największy, o ponad 30pp wzrost wystąpił natomiast w obszarze „dostać darmowy kontent”. Różne oczekiwania wobec społeczności marek różnią się również w zależności od branży jak również rynku. Przykładowo Czesi wyrażają dużo mniejsze zainteresowanie wpływem na rozwój produktu. Ich zainteresowania są zbliżone do tych w Polsce sprzed około dwóch lat, czyli większe w obszarze wiedzy o marce, mniejsze darmowych treści i rozrywki.

Każda z platform zaspokaja różne potrzeby

W 7.fali badania jego autorzy przeanalizowali pięć głównych potrzeb, które ludzie realizują w mediach społecznościowych. Są to: zdobywanie wiedzy, relacje, rozrywka, rozwój zawodowy, uznanie i akceptacja społeczna. Przede wszystkim trzeba podkreślić, że różne platformy spełniają różne potrzeby użytkowników. Jak wynika z danych na wykresie 11 najwięcej potrzeb zaspokajają serwisy społecznościowe typu Facebook (choć jednocześnie najsłabiej wypadają na wymiarze rozwoju osobistego, w tym zarabiania pieniędzy i budowania kariery), najmniej – strony www marek (choć z drugiej strony najlepiej na wymiarze zdobywania wiedzy i rozwoju osobistego).

Komputer, tablet, smartfon, różne urządzenia, różne funkcje

Mówiąc o urządzeniach najczęściej zwracamy uwagę na wzrost penetracji tabletów. Stąd już tylko krok do przywiązywania największej uwagi do urządzeń mobilnych. Dane z badania z Wave7 skłaniają nas jednak do innej perspektywy. Wraz ze wzrostem penetracji tabletów i smartfonów rośnie również i osiąga bardzo wysoki poziom penetracja laptopów. Trudno więc tu mówić o zastępowalności komputerów tabletami. Zmierzamy raczej w kierunku modelu, w którym użytkownicy korzystają z kilku urządzeń i w zależności od czasu, miejsca przebywania i potrzeb używają innych urządzeń i innych aplikacji. Jako urządzenie najbardziej wszechstronne badani wskazują komputer z największą przewagą nad urządzeniami mobilnymi w obszarach zakupów i dokładnego wyszukiwania informacji. Tablety i smartfony są natomiast intensywniej wykorzystywane do szybkiego dostępu do informacji oraz zarządzania codziennością.

Serdecznie zapraszamy na konferencję SocialMediaStandard. Sprawdź sczególy na http://www.internetstandard.pl/socialmediastandard