Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Wąsowski żegna się z Bankierem

Obecny wiceprezes wortalu biznesowego Bankier.pl - Piotr Wąsowski - z końcem br. odchodzi ze spółki. Firma nie zamierza powoływać nowej osoby na to stanowisko. Nadzór nad redakcją, marketingiem i PR przejmie Tomasz Jażdżyński, prezes zarządu.

Spekuluje się, że Piotr Wąsowski może rozpocząć pracę w innym serwisie finansowym (m.in wymienia się nowo powstający wortal VIF.pl). Przedstawiciele Bankiera są jednak sceptyczni: Przynajmniej nie przez najbliższe 12 miesięcy, w których obowiązuje zakaz konkurencji - dowiedział się Internet Standard.

Piotr Wąsowski związany jest ze spółką Bankier.pl od 5 lat, kiedy to po połączeniu wortalu Euromoney z Bankier.pl w 2001 roku zaangażował się w tworzenie nowego serwisu biznesowego. Zaczynał od roli dyrektora programowego, później awansował na stanowisko członka zarządu ds. marketingu i rozwoju, a w 2005 roku - prezesa zarządu.

Kiedy do spółki przeszedł z Wirtualnej Polski Tomasz Jażdzyński, zajmując pozycję prezesa Bankier.pl, Wąsowski został wiceprezesem wortalu. Odpowiadał głównie za marketing, sprzedaż reklamy, komunikację z mediami i działania redakcji.

Wąsowski z mediami finansowymi związany jest od 10 lat. Był redaktorem naczelnym w Parkiet Media - wydawcy Gazety Giełdy Parkiet, a następnie w serwisie Euromoney.pl, zarządzanym przez Euromoney PLC.

Wąsowski będzie pracował w Bankier.pl jedynie do końca br. Później jego obowiązki przejmie obecny prezes, jako że spółka zrezygnowała z powoływania kolejnego wiceprezesa.

Bezpośredni nadzór nad redakcją oraz marketingiem i PR przejmę osobiście - zaznaczył Tomasz Jażdżyński, prezes Bankier.pl

Bankier.pl działa na rynku od 6 lat. W tym roku spółka weszła na giełdę i 2006 rok ma zakończyć zyskiem netto na poziomie ponad 1 mln zł. Wartość spółki wycenia się na 80 mln zł.