Wanadoo: dodatni EBITDA pro forma w 2001

Wanadoo miało w ub. roku 1,6 mld EUR przychodów i odnotowało dodatni wynik EBITDA pro forma.

Wchodząca w skład grupy France Telecom spółka podała szczegółowe wyniki za rok 2001. Przychody portalu ISP wyniosły 1,6 mld EUR, o 41% więcej niż rok wcześniej. Skonsolidowany wynik EBITDA był ujemny i wyniósł 64 mln EUR ( strata zmniejszyła się w porównaniu z rokiem ub. o 2 mln EUR). Wynik EBITDA proforma był dodatni i wyniósł 29 mln EUR.

W 2001 roku zmieniła się struktura przychodów spółki: usługi dostępowe, portalowe i e-commerce przyniosły w sumie 47% przychodów skonsolidowanych (rok wcześniej 32%). Przychody z tej części działalności Wanadoo wzrosły w 2001 roku o 99%, do 716 mln EUR. Liczba płatnych użytkowników Wanadoo wzrosła do 6 mln na koniec ub. roku (3 mln we Francji, 2,2 mln w Wlk Brytanii, reszta w Hiszpanii, Holandii, Belgii i Maroko). Usługi dostępowe dały przychody w wysokości 564 mln EUR. 9% subskrybentów usług dostępowych Wanadoo korzysta z dostępu szerokopasmowego. Przedsięwzięcia obsługiwane w obrębie katalogu internetowego Wanadoo i katalogu Minitel przyniosły 22% przychodów. Przychody "portalowe" wyniosły 115 mln EUR, w tym 48 mln EUR z e-reklamy i 67 mln opłat za stworzony content. W grudniu 2001 Wanadoo odnotowało w całej Europie 1,3 mld odsłon.

Wanadoo potroiło wielkość swoich przychodów z przedsięwzięć poza Francją. W 2001 roku zagraniczne przychody wyniosły 234 mln EUR (w 2000 roku – 69 mln EUR). Stanowi to 15% skonsolidowanych przychodów Wanadoo.