Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Wanadoo: dodatni EBITDA pro forma w 2001

Wanadoo miało w ub. roku 1,6 mld EUR przychodów i odnotowało dodatni wynik EBITDA pro forma.

Wchodząca w skład grupy France Telecom spółka podała szczegółowe wyniki za rok 2001. Przychody portalu ISP wyniosły 1,6 mld EUR, o 41% więcej niż rok wcześniej. Skonsolidowany wynik EBITDA był ujemny i wyniósł 64 mln EUR ( strata zmniejszyła się w porównaniu z rokiem ub. o 2 mln EUR). Wynik EBITDA proforma był dodatni i wyniósł 29 mln EUR.

W 2001 roku zmieniła się struktura przychodów spółki: usługi dostępowe, portalowe i e-commerce przyniosły w sumie 47% przychodów skonsolidowanych (rok wcześniej 32%). Przychody z tej części działalności Wanadoo wzrosły w 2001 roku o 99%, do 716 mln EUR. Liczba płatnych użytkowników Wanadoo wzrosła do 6 mln na koniec ub. roku (3 mln we Francji, 2,2 mln w Wlk Brytanii, reszta w Hiszpanii, Holandii, Belgii i Maroko). Usługi dostępowe dały przychody w wysokości 564 mln EUR. 9% subskrybentów usług dostępowych Wanadoo korzysta z dostępu szerokopasmowego. Przedsięwzięcia obsługiwane w obrębie katalogu internetowego Wanadoo i katalogu Minitel przyniosły 22% przychodów. Przychody "portalowe" wyniosły 115 mln EUR, w tym 48 mln EUR z e-reklamy i 67 mln opłat za stworzony content. W grudniu 2001 Wanadoo odnotowało w całej Europie 1,3 mld odsłon.

Wanadoo potroiło wielkość swoich przychodów z przedsięwzięć poza Francją. W 2001 roku zagraniczne przychody wyniosły 234 mln EUR (w 2000 roku – 69 mln EUR). Stanowi to 15% skonsolidowanych przychodów Wanadoo.