Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Walka ze spamem: Europa w ślad za Ameryką

50 tys. euro kary zapłaci każdy, kto zostanie uznany winnym rozsyłania spamu - przewiduje projekt ustawy antyspamowej, przyjęty przez rządzącą w Niemczech koalicję socjaldemokratów i 'zielonych'.

Pierwsze czytanie ustawy w niższej izbie parlamentu niemieckiego odbędzie się w drugim tygodniu marca. Pomysłodawcy ustawy mają nadzieję, iż wysokie kary finansowe przewidziane w nowym prawie spowodują, że spamerzy zastanowią się dwa razy, zanim podejmą się tego procederu. Wysyłanie spamu jest u naszych zachodnich sąsiadów nielegalne od lipca 2004 r. Ustawa antyspamowa ma zwiększyć zakres i skuteczność ochrony przed tego typu praktykami.

Pod względem wysokości kar za spamowanie Europa znajduje się daleko w tyle za Ameryką, gdzie tamtejszy wymiar sprawiedliwości osądza odszkodowania w wysokości wielu milionów USD (pisaliśmy m. in. w artykule "Miliard USD kary dla spamerów").

Dariusz Bogucki, p.o. dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji określił projekt niemieckiego ustawodawcy ogólnie jako słuszny: "Można z powodzeniem ścigać krajowych przestępców, jednakże w sytuacji, gdy większość spamu przychodzi z zagranicy, należałoby raczej podjąć jakąś globalną inicjatywę na rzecz jego zwalczania" - dodaje jednak Bogucki.

A jakimi argumentami w walce ze spamerami dysponuje prawo w naszym kraju? W Polsce obowiązuje ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 r. ((Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.), wzorowana na dyrektywach Unii Europejskiej nr 2000/31 z dn. 8 czerwca 2000 r. (o handlu elektronicznym) oraz 2002/58 z dn. 12 lipca 2002 r. (przetwarzanie danych osobowych oraz ochrona prywatności w sektorze komunikacji elektronicznej). W ustawie tej widnieje zapis o "zakazie przesyłania niezamówionych informacji handlowych skierowanych do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej" (artykuł 10. pkt. 1).