Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Walka płci w internecie

Powoli zacierają się dysproporcje pomiędzy liczbą internautów a internautek w Polsce - wskazują badania Net Track przeprowadzone przez SMG/KRC, jednakże wciąż odsetek mężczyzn korzystających z internetu w naszym kraju jest wyższy od liczby surfujących kobiet.

Obecnie 52% polskich internautów stanowią mężczyźni. Warto jednak zauważyć, że odsetek kobiet korzystających z dobrodziejstw nowego medium wciąż rośnie. Wśród internautów deklarujących korzystanie z sieci od co najmniej 5 lat przeważają mężczyźni, stanowiąc 62,9%. Z kolei kobiety dominują wśród osób, które zaczęły korzystać z sieci w ciągu ostatnich 12 miesięcy (52%).

Im użytkownicy mają dłuższy "staż" obcowania z siecią, tym większe jest ich zaufanie do wirtualnej przestrzeni. Wśród internautów korzystających z internetu od 5 lat największy jest odsetek użytkowników biorących udział w aukcjach internetowych, robiących zakupy, czy obsługujących przez internet rachunek bankowy. W tej grupie prym jednak wiodą mężczyźni. To oni przede wszystkim odwiedzają serwisy aukcyjne (77,4%), kupują (66,2%), poszukują, zamieszczają ogłoszenia (61,9%).

Dane pochodzą z badania Net Track przeprowadzonego w okresie od stycznia do czerwca 2004 roku.