WP bez zmian, istnienie TPI zagrożone?

Podczas dzisiejszego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Wirtualnej Polski nie doszło do zmiany statutu, pomimo wcześniejszych deklaracji TP Internet - większościowego akcjonariusza - o wprowadzeniu takiej modyfikacji. Przerwa w obradach nastąpiła do 20 września. Mniejszościowi akcjonariusze w oficjalnym komunikacie zaznaczają, że obecnie los TPI może być zagrożony ze względu na sytuację finansową spółki.

TP Internet wcześniej sugerowało, że na dzisiejszym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy zaproponuje głosowanie nad zmianą statutu spółki. W opinii TPI, WP miała zajmować się pośrednictwem finansowym. Do tej zmiany jednak nie doszło. "TP Internet uważa, że w aktualnej sytuacji rynkowej szansą dla spółki jest działalność w obszarze szeroko rozumianego pośrednictwa i doradztwa w zakresie zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej. Propozycja ta nie zamyka dyskusji na temat przyszłości Wirtualnej Polski i dziedzin, w których spółka może wykorzystać swój potencjał" - informuje w oficjalnym komunikacie TP Internet.

"Być może TP Internet przyjęło argumenty mniejszościowych akcjonariuszy, że forsowanie zmian statutu mogą być ocenione jako działanie na szkodę spółki" - argumentują mniejszościowi akcjonariusze - "Sama uchwała nie miałaby wpływu na bieżącą działalność Wirtualnej (przedsiębiorstwem zarządza mianowany przez sąd zarządca a nie zarząd kontrolowany przez TPI)."

W obradach nastąpiła przerwa do 20 września.

Tymczasem mniejszościowi akcjonariusze zaznaczają, że przyszłe istnienie TPI stoi pod znakiem zapytania. Zresztą w rocznym, skonsolidowanym raporcie PAS grupy TP za ubiegły rok znajduje się informacja, ze TP Internet jest spółką, której losy są zagrożone (dodajmy, że taki sam status w tym samym raporcie otrzymała WP SA - obecnie będąca w stanie upadłości). Jak informują mniejszościowi akcjonariusze, kapitał TP Internet sp. z o.o. wynosi 497 mln zł; w zdecydowanej większości kapitał został wpłacony przez TP S.A. do TP Internet gotówką, a TPI jest zadłużona w innych spółkach Grupy TP. Ponadto skierowane zostały do TP Internet sp. z o.o. o roszczenia o zapłatę kolejnych kwot idących w setki milionów zł.

"W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Telekomunikacja Polska za rok kończący się 31 grudnia 2003 roku poinformowano o istnieniu niepewności, co do kontynuacji działalności gospodarczej przez TP Internet w okresie co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do dnia 31 grudnia 2004" - czytamy w komunikacie - "Poinformowano, że co do TP Internet Sp. z o.o. istnieją przesłanki wskazujące na potencjalne zagrożenie możliwości kontynuowania działalności gospodarczej w 2004 roku. Według naszych informacji, do końca lipca 2004 roku nie zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe TP Internet, gdyż spółka matka - Telekomunikacja Polska S.A. nie wydała jeszcze tzw. "comfort letter", o dalszym wspieraniu finansowym upadającej TPI. Biegli nie wydali swojej opinii o sprawozdaniu finansowym TPI."

Zapraszamy do dyskusji na forum:

http://www.internetstandard.com.pl/forum/thread.asp?ForumID=111&TopicID=8204