WLAN na wolności

Ministerstwo Infrastruktury oficjalnie uwolniło dostęp do trzech pasm częstotliwości radiowych, wykorzystywanych do budowy bezprzewodowych sieci lokalnych. Zwiększy się dostępność rozwiązań WLAN dla przedsiębiorstw, zyskają także użytkownicy indywidualni i operatorzy internetowi.

Na mocy rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dziennik Ustaw Nr 138) z dniem 30 sierpnia br. zostały uwolnione częstotliwości radiowe wykorzystywane do budowy rozwiązań klasy WLAN czy zestawiania szerokopasmowych radiolinii . Rozporządzenie dotyczy pasma 2,4-2,48 GHz; 5,15-5,35 GHz oraz 5,47-5,72 GHz. Dotychczas ich użytkowanie wymagało uzyskania stosownego zezwolenia z Ministerstwa Łączności. Ich zastosowanie na skalę komercyjną było dość kosztowne. W zależności od stosowanego systemu transmisji i zasięgu nadajnika opłaty za wykorzystanie pojedynczej stacji bazowej sięgały kilkudziesięciu tysięcy złotych w skali roku.

Obecnie bez zezwolenia będzie można użytkować urządzenia o mocy emitowanej 100 mW w paśmie 2,4-2,48 GHz, oraz odpowiednio 200 mW dla 5,15-5,35 GHz (w pomieszczeniach) oraz 1W dla pasma 5,47–5,72 GHz.

Zniesienie zezwoleń na wykorzystanie tych częstotliwości przez urządzenia stosowane w przemyśle, nauce i medycynie oraz urządzenia radiowe o krótkim zasięgu było przewidziane już w 2001 r. Starszego typu analogowe radiolinie, działające w paśmie 2,4 GHz, de facto przestały być użytkowane przez wojsko, a ustawa Prawo telekomunikacyjne zobowiązywała URT do opracowania odpowiedniego planu zagospodarowania częstotliwości. W przypadku urządzeń działających w paśmie 2,4 GHz stosowanych w pomieszczeniach rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury wydaje się nie tyle regulować rynek, ile uznawać stan faktyczny. Zestawy do budowy bezprzewodowych sieci WLAN są już od dłuższego czasu dostępne i wykorzystywane w Polsce bez zezwoleń. Warto przypomnieć, że w paśmie 2,4 GHz realizowane są transmisje standardu Bluetooth.

„Co dla rynku oznacza brak zezwoleń na użytkowanie tych częstotliwości? Przede wszystkim zwiększy się dostępność rozwiązań WLAN dla przedsiębiorstw. Nowe akty prawne ułatwią budowę i użytkowanie sieci pracujących w pasmach 2,4 i 5,7 GHz, zwłaszcza tych przeznaczonych do pracy na terenach otwartych. Zyskają także użytkownicy indywidualni i operatorzy internetowi. Kosztowne zezwolenia blokowały rozwój sieci osiedlowych oraz niezależnych dostawców Internetu, dla których technologia WLAN jest idealnym rozwiązaniem dającym pewną niezależność od tradycyjnych operatorów dzierżawiących łącza miedziane. Można założyć, że w Polsce, wzorem państw zachodnich, bezprzewodowe usługi dostępowe pojawią się w dużych centrach handlowych, lotniskach, hotelach czy pociągach” – mówi Mariusz Kochański, dyrektor działu systemów sieciowych w SA.

Rosnąca popularność sprawiła, że ceny radiowego sprzętu sieciowego znacznie spadły. Najtańsze stacje bazowe kosztują dziś ok. 1300 zł netto, a ceny kart radiowych spadły znacznie poniżej 500 zł, co oznacza, że stać na nie nawet niewielkie firmy. Największymi dystrybutorami urządzeń do budowy sieci bezprzewodowych w Polsce są: Veracomp oraz JTT sp. z o.o. – spółka-córka JTT SA. Na rynku dostępny jest sprzęt wszystkich liczących się producentów, m.in. Avaya, D-Ling, 3Com, Enterasys Networks. Liczbę działających w Polsce kart bezprzewodowych ocenia się na kilkanaście tysięcy.