Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

W Nikaragui z Tytanem

ComArch wdroży system billingowy Tytan i system zarządzania siecią Insight Net w firmie telekomunikacyjnej Enitel - narodowym operatorze Nikaragui.

Wczoraj umowę w tej sprawie zawarła amerykańska spółka zależna ComArchu, ComArch Global z siedzibą w Miami. Wartość kontraktu wynosi ponad 1,7 mln USD. Enitel będzie wykorzystywał systemy Tytan i Insight Net do zarządzania swoją siecią GSM.