W 2009 roku - 16,1 mld USD na reklamę online

Najszybciej będzie rósł udział reklam z branży motoryzacyjnej - aż o 33,8%. Na drugim miejscu będzie kategoria zdrowie, której udział wzrośnie o 19,7%, a na trzecim miejscu turystyka - o 18,3%

Za cztery lata najwięcej reklam w internecie zobaczymy z branży media i rozrywka, która na reklamy w sieci wyda - według szacunków JupiterResearch - 2 mld USD. Branża usług finansowych przeznaczy na ten cel 1,7 mld USD, motoryzacja - 1,4 mld USD oraz turystyka - 1 mld USD.

Pozostałe branże również będą przeznaczać coraz więcej na reklamy online, jednak ich wzrost będzie jednocyfrowy. Sektor dóbr szybkozbywalnych będzie prowadzić nie tyle w wielkości wzrostu, co w innowacyjności stosowanych technik marketingowych. W szczególności ma on - wraz z sektorem zdrowie - częściej stosować techniki budujące markę oraz kampanie lojalnościowe.