VoIP na rubieżach

Straż Graniczna ma największą w Polsce sieć Voice over IP. Powstanie sieci IP nie obciążyło budżetu państwa – jest finansowane z bieżących oszczędności uzyskiwanych dzięki wykorzystaniu telefonii internetowej.

Straż Graniczna oraz polski oddział Cisco Systems poinformowały o stworzeniu sieci transmisji danych bazującej na protokole IP, która zapewnia również łączność telefoniczną w systemie VoIP. Dzięki dzierżawie infrastruktury łączności od TP S.A. największa – według zapewnień Cisco i SG - w Polsce sieć VoIP została zrealizowana bez ponoszenia nakładów budżetowych. To ponadto pierwsza należąca do instytucji rządowych. "Współpraca przy budowie sieci z operatorami telekomunikacyjnymi oraz wykorzystanie ich infrastruktury technicznej umożliwia rozłożenie kosztów w czasie i całkowite sfinansowanie budowy z bieżących oszczędności uzyskiwanych dzięki wykorzystaniu VoIP. Model ten może być podstawą do modernizacji rządowej sieci łączności. Co ciekawe, nakłady inwestycyjne przy jej realizacji mogą być stosunkowo niskie" - powiedział Dariusz Chwiejczak, Dyrektor Generalny Cisco Systems Poland.

Jak dotąd SG budowała własną wydzieloną sieć łączności w oparciu o swój budżet i tradycyjne technologie telekomunikacyjne. Okazało się to jednak nie wystarczające i nieuchronna stała się konieczność całkowitej przebudowy infrastruktury łączności.

Zobacz również:

Nowa sieć zapewnia strażnikom dostęp do centralnych baz danych. Ponadto sieć obsługuje łączność telefoniczną VoIP pomiędzy Komendą Główną, 12 Oddziałami oraz ok. 100 Granicznymi Punktami Kontrolnymi i Przejściami Granicznymi. Docelowo sieć obejmie około 300 placówek Straży Granicznej.