VoIP na rubieżach

Straż Graniczna ma największą w Polsce sieć Voice over IP. Powstanie sieci IP nie obciążyło budżetu państwa – jest finansowane z bieżących oszczędności uzyskiwanych dzięki wykorzystaniu telefonii internetowej.

Straż Graniczna oraz polski oddział Cisco Systems poinformowały o stworzeniu sieci transmisji danych bazującej na protokole IP, która zapewnia również łączność telefoniczną w systemie VoIP. Dzięki dzierżawie infrastruktury łączności od TP S.A. największa – według zapewnień Cisco i SG - w Polsce sieć VoIP została zrealizowana bez ponoszenia nakładów budżetowych. To ponadto pierwsza należąca do instytucji rządowych. "Współpraca przy budowie sieci z operatorami telekomunikacyjnymi oraz wykorzystanie ich infrastruktury technicznej umożliwia rozłożenie kosztów w czasie i całkowite sfinansowanie budowy z bieżących oszczędności uzyskiwanych dzięki wykorzystaniu VoIP. Model ten może być podstawą do modernizacji rządowej sieci łączności. Co ciekawe, nakłady inwestycyjne przy jej realizacji mogą być stosunkowo niskie" - powiedział Dariusz Chwiejczak, Dyrektor Generalny Cisco Systems Poland.

Jak dotąd SG budowała własną wydzieloną sieć łączności w oparciu o swój budżet i tradycyjne technologie telekomunikacyjne. Okazało się to jednak nie wystarczające i nieuchronna stała się konieczność całkowitej przebudowy infrastruktury łączności.

Nowa sieć zapewnia strażnikom dostęp do centralnych baz danych. Ponadto sieć obsługuje łączność telefoniczną VoIP pomiędzy Komendą Główną, 12 Oddziałami oraz ok. 100 Granicznymi Punktami Kontrolnymi i Przejściami Granicznymi. Docelowo sieć obejmie około 300 placówek Straży Granicznej.