Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

VoIP Kontakt bez abonamentu

Crowley, operator telekomunikacyjny, dostawca technologii dostępu do Internetu i transmisji danych przedłuża do 30 listopada roku promocję zakupu usługi VoIP Kontakt bez abonamentu.

Klienci, którzy zamówią usługę w promocji, przez cały okres korzystania z niej będą płacić jedynie za wykonane rozmowy, bez żadnych opłat dodatkowych. Crowley wprowadził usługi VoIP do swojej oferty w lipcu br. Usługi te realizowane są za pośrednictwem własnej infrastruktury dostępowej, a całość kosztów integracji systemów u klientów pokrywa Crowley. Promocja jest dostępna dla dotychczasowych jak również dla nowych klientów operatora.