Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Użytkownicy o swoich działach IT

Promocja roli wewnętrznych helpdesków, poprawa funkcji wyszukiwania oraz lepsza integracja i szkolenia z zakresu użytkowania oprogramowania biznesowego - to wyzwania wobec działów IT, jakie stawiają użytkownicy technologii w firmach.

Forrester Research przeprowadził wśród 2000 użytkowników biznesowych IT badanie na temat jakości pracy działów IT w ich firmach oraz technologii, które wprowadzają one w firmach. Badanie dotyczyło amerykańskich użytkowników IT w przedsiębiorstwach; 65% z badanych korzysta z Outlooka firmy Microsoft do poczty i prowadzenia kalendarza zajęć, 21% aplikacji biznesowych tej firmy. Z kolei 49% badanych korzysta z komputerów osobistych Della.

Niską ocenę uzyskały wewnętrzne systemy wsparcia (helpdesk), systemy komunikacji elektronicznej, wsparcie IT dla najważniejszych biznesowych działań. Wsparcie za pośrednictwem help desków zostało ocenione najniżej. Badani nie są zadowoleni w większości z samej technologii i uznają ją za mało istotną dla swojej pracy. Jak się jednak okazuje, im częściej badany pracownik korzysta z helpdesku, tym wyższą ocenę skłonny jest mu dawać.

Użytkownicy w firmach zadowoleni są natomiast z intranetów, zwłaszcza z możliwości zdalnego korzystania z nich. Zarazem tylko 44% uważa, że łatwo jest znaleźć w intranecie konkretne potrzebne informacje. Najłatwiej przychodziło im znalezienie danych z zakresu human resources. Poprawa zdolności wyszukiwania to zatem najczęściej - przez 61% badanych - wskazywane pole do poprawy.

Badani z reguły wysoko natomiast oceniają wydajność technologii pracujących na ich biurowych komputerach. 94% badanych uważa, że to najważniejsze dla ich pracy; 75% badanych jest ponadto usatysfakcjonowanych z możliwości jakie w tym względzie zapewnia im firma. Najlepiej oceniany jest poziom użyteczności oprogramowania i wytrzymałości PC-tów. Połowa badanych nie jest natomiast zadowolona ze złożoności systemu identyfikacji, w tym skomplikowanego systemu haseł. Trzy czwarte badanych wyraża zadowolenie z oprogramowania poczty elektronicznej, elektrocznicznych kalendarzy.

Forrester badał także opinie na temat aplikacji biznesowych. Ankietowani uważali je za mniej przydatne niż "zwykłe" oprogramowanie biurowe, natomiast z reguły jako zadowalające ich potrzeby. Choć respondenci zadowoleni są z samych aplikacji, poprawy wymagają ich integrowanie i szkolenia dla użytkowników. Jedna trzecia uczestników badania, którzy obsługują oprogramowanie biznesowe przygotowane specjalnie dla potrzeb firmy jest mniej zadowolona niż użytkownicy oprogramowania standardowego.