Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Użytkownicy P2P zagrożeni

Przedstawiciele wytwórni fonograficznych rozważają wprowadzenie nowej metody walki z sieciami peer-to-peer. Zamiast pozywać do sądów operatorów serwisów takich jak KaZaA czy Napster, zamierzają pociągać do odpowiedzialności korzystających z nich internautów.

Decyzja taka podyktowana jest prawdopodobnie fiaskiem większości procesów sądowych wymierzonych przeciwko najpopularniejszym serwisom oraz tym, że nawet jeśli uda się doprowadzić do zamknięcia niektórych z nich (vide: Napster czy AudioGalaxy), to na ich miejsce natychmiast pojawiają się następne. Wydaje się więc, iż przedstawiciele przemysłu muzycznego doszli do wniosku, że skuteczniejsze będzie odstraszenie potencjalnych użytkowników takich serwisów. O całej sprawie poinformował we wtorek magazyn "The Wall Street Journal".

Kilkanaście miesięcy temu miał już zresztą miejsce precedens - członkowie zespołu Metallica w głośnym postępowaniu przeciwko serwisowi Napster pozwali nie tylko operatorów serwisu, ale również kilku korzystających z niego internautów. Żaden z nich nie został jednak jak dotąd ukarany.

Z opublikowanego niedawno raportu firmy analitycznej The Yankee Group wynika, że w roku 2001 za pośrednictwem serwisów peer-to-peer wymieniono ok. 8 mld plików audio.