Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Uwierzytelnianie według grup wiekowych

RSA Security poinformowała o nawiązaniu współpracy z firmą i-Mature, której celem jest zastosowanie rozwiązań kryptograficznych RSA Security w architekturze zabezpieczeń opartej na technologii rozpoznawania grup wiekowych, opracowanej przez i-Mature.

Współpraca ma na celu opracowanie rozwiązania, które ma poprawić bezpieczeństwo dzieci korzystających z Internetu, umożliwiając serwisom dla dorosłych i dla dzieci ściślejsze ograniczanie dostępu do niewłaściwych treści. Przewiduje się także zbadanie możliwości zintegrowania tej technologii z innymi systemami uwierzytelniania.

Izraelska firma i-Mature opracowała technologię biometryczną Age-Group Recognition (AGR) Security System, opartą na wykorzystaniu właściwości fizjologicznych. Pozwala ona, za pomocą prostego testu biometrycznego (analizy układu kostnego), ustalić, czy użytkownik jest dzieckiem, czy osobą dorosłą, i na tej podstawie kontrolować dostęp do serwisów i treści internetowych.

AGR umożliwia wyeliminowanie obciążeń administracyjnych, a ponadto identyfikator nie może być wykorzystany przez osoby niepowołane, nawet jeśli zostanie utracony. Uwierzytelnianie to będzie odgrywało rolę pomocniczą w ramach systemu uwierzytelniania dwuskładnikowego RSA SecurID.

Weryfikacja przynależności do grup wiekowych odbywa w czasie rzeczywistym, i nie wymaga wcześniejszego instalowania bazy danych czy listy użytkowników. Wyniki testów biometrycznych nie są nigdzie zapisywane, co gwarantuje użytkownikom zachowanie poufności.

Współpraca mae obejmować wspólne badania oraz działania marketingowe.