Uwaga: zmiana badania Prawdziwy Profil

Od połowy kwietnia dotychczasowe badanie Prawdziwy Profil prowadzone przez firmę Gemius będzie miało inną formą i nazwę. GemiusAudience, bo tak będzie się nazywać pomiar, oprócz prezentowania oglądalności wszystkich zrzeszonych witryn internetowych, będzie również pokazywać charakterystykę profili społeczno-demograficznych użytkowników oraz będzie umożliwiać prowadzenie analiz kampanii reklamowych.

Ostatnie wyniki badania Prawdziwy Profil w dotychczasowej formie opublikowane zostaną zgodnie z obowiązującą metodologią jeszcze w marcu br. Wyniki kwietniowe, publikowane już pod nazwą gemiusAudience, będą nie tylko w nowy sposób doważane do struktury wszystkich internautów (dostarczanej przez TNS OBOP), ale też zmieniona zostanie struktura prezentacji danych.

Jak podkreśla Gemius, w pierwszym module badania zaprezentowane zostaną dane dotyczące oglądalności i profilu użytkowników witryn. Drugi moduł badania będzie wspierał analizy i planowanie kampanii reklamowych. Będzie on dostarczać szczegółowe informacje na temat wszystkich wskaźników oglądalności badanych witryn i serwisów internetowych (praktycznie niezależnie od ich wielkości) oraz będzie pokazywać zależności pomiędzy badanymi podmiotami medialnymi, w tym wskaźniki współoglądalności.

”Celem tego modułu badawczego jest oszacowanie potencjału reklamowego poszczególnych podmiotów medialnych i dostarczenie reklamodawcom takich informacji, które pozwolą im optymalizować decyzje biznesowe” - wskazują analitycy Gemiusa – „Ze względu na otwarty charakter badania gemiusAudience każdy podmiot medialny może przystąpić do uczestnictwa w drugim module badawczym poprzez zaakceptowanie statutu badania i podpisanie z firmą Gemius umowy partnerskiej.”