Uregulować dzierżawę

Trwają pracę nad projektem rozporządzenia do ustawy Prawo telekomunikacyjne, dotyczącym dzierżawy łączy telekomunikacyjnych. Zdefiniuje ono warunki jake będą musiały spełniać podmioty świadczące tego typu usługi.

Rozporządzenie określi tzw. minimalny zestaw łączy telekomunikacyjnych i odpowiednie wymaganie techniczno-eksploatacyjne, ramowe warunki umów oraz minimalny zakres oferty usług dzierżawy łączy.

Departament Techniki Telekomunikacyjnej w Ministerstwie Infrastruktury prowadzi konsultacje z przedstawicielami branży telekomunikacyjnej. W racach nad projektem uczestniczy m.in. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Do końca sierpnia br. mają zostać określone najważniejsze zapisy w sprawie minimalnego zestawu łączy i warunków technicznych w usługach dzierżawy.