Ulga internetowa - oszczędź 760 zł!

W połowie listopada Sejm znowelizował ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W nowelizacji uwzględniona została ulga podatkowa od, jak określił ustawodawca, "wydatków ponoszonych z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika". Oznacza to, że osoby korzystające z dostępu do Internetu, będą mogły odliczyć od podstawy opodatkowania do 760 zł - ma to nam, internautom, zrekompensować wzrost stawki VAT na usługi internetowe (z 0 do 22%). Postanowiliśmy więc sprawdzić, kto i na jakich warunkach będzie mógł skorzystać z internetowej ulgi. Przy okazji prezentujemy również zestaw aplikacji, które ułatwią Wam przygotowanie rozliczenia podatkowego za rok 2004.

Ulga internetowa - oszczędź 760 zł!
Wspomniana wyżej nowelizacja została opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 263, poz. 2619, zaś podstawa prawna odliczenia wskazana jest w artykule 26 ust. 1, pkt 6a znowelizowanej ustawy. Odliczenia dokonać będzie można za 2005 r.

Na początek trochę szczegółowych prawnych - ulgę podatkową można odliczyć od podstawy opodatkowania, tj. od dochodów osiągniętych w danym roku podatkowym. Wysokość ulgi może wynosić nie więcej niż 760 zł za dany rok. Aby jednak można było odliczyć jakąkolwiek kwotę od podatku, wszelkie wydatki związane z usługami dostępu do sieci należy udokumentować odpowiednimi fakturami VAT. Istnieje też możliwość odliczenia ulgi podatkowej z tytułu korzystania z Internetu w kwocie wyższej niż zapisana w ustawie - możliwość ta dostępna jest dla współmałżonków, którzy chcieliby odliczyć ulgę osobno.

Jak powiedziała nam Mirosława Malesa z Biura Komunikacji Społecznej Ministerstwa Finansów, możliwość ta przysługuje współmałżonkom tylko wtedy, gdy faktura dostawcy usług telekomunikacyjnych wystawiona jest na dwa nazwiska. To, czy usługodawcy będą wystawiać takie faktury, zależy zaś tylko od nich.

Danuta Młodzikowska, przedstawicielka wydawnictwa BL Info Polska, zajmującego się podatkami, ekonomią, marketingiem i prawem, kwestię osobnego odliczania ulg przez współmałżonków rozpatruje inaczej: "Wydaje się, że przepis w obecnym brzmieniu nie wskazuje na to, aby małżonkowie korzystający z Internetu we wspólnym gospodarstwie domowym i otrzymujący jedną fakturę VAT mogli podwoić wysokość ulgi. Z drugiej strony przepis również tego nie zabrania". Ponieważ na chwilę obecną interpretacja przepisów pozostaje w gestii Izb Skarbowych, D. Młodzikowska radzi wszystkim zainteresowanym, tzn. osobom pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym i zamierzającym odliczyć ulgę internetową, o zwrócenie się do swojego urzędu skarbowego z prośbą o interpretację przepisów.

Dla kogo ta ulga?

Nowelizacją ustawy objęte są prywatne osoby fizyczne, korzystające z Internetu. Ulga podatkowa nie przysługuje tym osobom, które z dostępu do sieci korzystają w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (w takim przypadku wydatki na korzystanie z Internetu wliczane są w koszty przychodów).

Zgodnie z informacjami uzyskanymi w Warszawskiej Izbie Skarbowej, odliczeniu podlegają tylko te usługi, które bezpośrednio związane są z zakupem usługi internetowej, niezależnie od stosowanej techniki dostępu do sieci. Nie podlegają uldze usługi dostępu do sieci poprzez telefony komórkowe (GPRS) oraz technologie typu VoIP, w koszty użytkowania Internetu nie można też wliczyć samego podłączenia się do sieci lub zakupu odpowiednich urządzeń do tego służących.

W Dialogu, Netii i TP - bez problemu

Jak poinformowali nas przedstawiciele Biura Prasowego Telekomunikacji Polskiej, klienci tej firmy, korzystający z połączeń modemowych, Neostrady TP, SDI, dostępu do Internetu DSL TP, czy pakietów internetowych, nie będą mieli problemów z odliczeniami, gdyż usługi internetowe na fakturach wystawianych przez TP SA są wyszczególniane jako odrębne pozycje. Podobne rozróżnienie zawierają także faktury wystawiane przez innych dostawców usług internetowych, np. Netię oraz Dialog.

Klienci Aster i UPC też odliczą

Klienci korzystający z Internetu za pośrednictwem telewizji kablowej także mogą liczyć na możliwość odpisania ulgi. Joanna Pasynkiewicz, wiceprezes zarządu oraz dyrektor marketingu i sprzedaży firmy Aster, poinformowała nas, że w związku z nowelizacją wspomnianej ustawy od stycznia 2005 r. abonentom firmy będą wystawiane faktury VAT, a nie, jak do tej pory, rachunki. "W tej chwili pracujemy nad systemem komunikacyjnym, który ułatwiłby klientom Aster odliczanie ulgi podatkowej z tytułu korzystania z Internetu" - dodała Pasynkiewicz.

Także klienci UPC będą w tym roku otrzymywać w tym roku faktury umożliwiające dokonanie odliczenia. Jak powiedziała Dorota Zawadzka, rzecznik prasowy firmy, UPC będzie informować swoich klientów o możliwości skorzystania z ulgi w listach z rachunkami oraz na stronach WWW.

Natomiast Ci użytkownicy, których usługodawca wystawia zbiorcze rachunki za usługi telekomunikacyjne, nie wyszczególniając usług dostępowych, nie będą mogli odliczyć sobie ulgi podatkowej.

Skąd ta ulga?

Wprowadzenie ulgi bezpośrednio związane jest z ustaleniem 22-procentowej stawki na usługi dostępu do Internetu, która zacznie obowiązywać od 1 marca 2005 r. Wprowadzając 22% VAT na tego typu usługi rząd ostatecznie dostosował polskie prawo do wymogów Unii Europejskiej. Od września 2003 r., decyzją Sejmu, użytkownicy końcowi oraz instytucje edukacyjne były zwolnione z podatku z tytułu korzystania z Internetu. Było to naruszenie, w dodatku świadome, przepisów UE, gdzie dostęp i korzystanie z Internetu objęte są podstawową stawką VAT. Ta zaś w Polsce wynosi właśnie 22%. Bruksela zareagowała w jedyny możliwy sposób - żądając wyjaśnień i grożąc karami finansowymi dla Polski.

Przedstawiciele Ministerstwa Finansów przekonują, że wprowadzenie 22-procentowej stawki VAT na usługi internetowe zasili budżet państwa o 200 milionów złotych. Krytycy nowych przepisów uważają jednak, że zasadniczym sposobem na poprawienie jakości usług internetowych oraz zwiększenia wpływów do budżetu z tytułu korzystania z sieci powinna być liberalizacja rynku usług telekomunikacyjnych i stymulacja konkurencji.

Zdaniem Marka Sowy, wiceprezesa UPC, branża komunikacji szerokopasmowej poparła pomysł odliczeń wydatków na dostęp do Internetu, jednak problemem jest przede wszystkim wysoka stawka VAT na usługi dostępu do Sieci. "Najwyższa, tj. 22-procentowa stawka VAT na usługi tego typu spowoduje wzrost ceny płaconej 'za Internet' przez odbiorców końcowych. Rząd i parlament zbyt łatwo przechodzą do porządku dziennego nad decyzjami, które oddalają szanse na dokonanie technologicznego i cywilizacyjnego przełomu, bez którego Polska nie dołączy do czołówki nowoczesnej Europy" - podsumowuje Marek Sowa.

Podatki i pity

Płatnicy podatku od osób fizycznych muszą dokonać rocznego rozliczenia podatkowego ze swoim urzędem skarbowym. Rozliczenia tego mogą dokonać sami podatnicy lub ich płatnicy (np. zakład pracy, ZUS). W zeznaniu umieszcza się informację o wysokości podatku oraz o zaliczkach na podatek wpłaconych do urzędu skarbowego. Jeśli nasze zaliczki są wyższe niż podatek (np. skorzystaliśmy z ulg podatkowych), wtedy mamy prawo do zwrotu nadpłaty podatku. W sytuacji odwrotnej, gdy zaliczki są niższe niż należny podatek, musimy dokonać dopłaty podatku (do 30 kwietnia).

Formularze podatkowe i pomoc przy wypełnianiu

W zależności od rodzaju płaconego podatku, należy wypełnić odpowiedni formularz. Są one dostępne w urzędach skarbowych oraz w Internecie (wystarczy je wydrukować). Formularze podatkowe można pobrać tutaj. Dodatkowo, warto przejrzeć broszury informacyjne do poszczególnych zeznań podatkowych.

Przede wszystkim należy sobie jednak odpowiedzieć na pytanie, który z formularzy jest dla nas odpowiedni? Z pomocą powinny przyjść serwisy internetowe, które zajmują się wyłącznie rozliczeniami z fiskusem.

Szczególnie polecamy internetowa stronę Ministerstwa Finansów, a dokładniej - dział poświęcony podatkom. Można znaleźć tam wszystkie niezbędne informacje dotyczące składania pitów i nie tylko: podstawy prawne, wzory formularzy za 2004 i 2005 r., adresy urzędów skarbowych, najważniejsze zmiany w przepisach, informacje o ulgach, często zadawane pytania i odpowiedzi na nie oraz wiele innych, użytecznych wiadomości. Trzeba przyznać, że ministerstwo dokłada wszelkich starań, aby serwis był przejrzysty, a jego elementy logicznie poukładane. Każdy podatnik na pewno znajdzie tutaj coś dla siebie.

Inne strony o tematyce podatkowej:

Tego używają profesjonaliści

Zapytaliśmy przedstawicieli kilku biur rachunkowych i doradztwa podatkowego o to, jakich programów używają do przeprowadzania rozliczeń podatkowych. Okazało się, że każda z zapytanych przez nas firm posługuje się inną aplikacją. Oprócz oprogramowania napisanego specjalnie na potrzeby danego biura rachunkowego, w rozmowach przewijały się takie programy jak KaPeR, Elsoft, czy Buchalter.

Rozliczanie-PIT za 2004 rok krok po kroku

taxonline

podatki.elfin

twoja firma

roczne2004.pit

Program to za mnie zrobi

Jeżeli nie masz ochoty ślęczeć nad zeznaniem podatkowym z ołówkiem i kalkulatorem, z pomocą przyjdzie komputer - własnie ukazały się kolejne wersje programów do wypełniania formularzy podatkowych:

PITY 2004 1.0

Ulga internetowa - oszczędź 760 zł!
Program służy do przygotowania rozliczeń podatkowych za 2004 rok i zawiera komplet obowiązujących za ten rok typów zeznań podatkowych:

- PIT- 28 zeznanie z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;

- PIT- 36 zeznanie dla osób, które nie wypełniają PIT- 37;

- PIT- 36L zeznanie dla osób, które wybrały 19 % podatek liniowy;

- PIT- 37 zeznanie dla osób, od których płatnicy pobrali zaliczki;

- PIT- 38 zeznanie ze sprzedaży udziałów i papierów wartościowych;

- wszystkie załączniki wymagane dla każdego typu zeznania.

Apliakacja wykonuje wydruki formularzy na czystych kartkach, oferuje wydruk dwustronny (konieczna jest specjalna drukarka), wydruki zestawień wydatków budowlanych oraz dowodu wpłaty podatku.

Niestety, oprócz obwarowań licencyjnych, niedogodnością jest konieczność posiadania arkusza kalkulacyjnego Excel 97 - 2003.

Jupiter 2004

Program Jupiter 2004 obejmuje pełen zakres formularzy rozliczenia rocznego 2004 (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-28, PIT-28A, PIT-28B, PIT/O, PIT/B, PIT/M, PIT/D, PIT/2K, PIT/Z, NIP-1, NIP-3). Deklaracje można przygotowywać za pomocą kreatora (jak w latach ubiegłych), a także bezpośrednio na aktywnych formularzach. Program jest obecnie dostępny jedynie w wersji testowej i umożliwia przygotowanie oraz wydrukowanie tylko jednego zestawu deklaracji. Na stronie domowej (kliknij nazwę programu) dostępna jest na razie testowa wersja aplikacji.

Zeznanie Podatkowe 2004

Ulga internetowa - oszczędź 760 zł!
Program zawiera formularze Pit-36, Pit-36L, Pit-37, Pit-28 a ponadto:

- formularze otrzymane od płatników wprowadzamy bezpośrednio w programie na oryginalnych wzorach Pit11, Pit8a, Pit40;

- zawiera wszystkie załączniki dołączane do zeznania (PitD, PitO, PitB, PitM, NIP-1, NIP-3);

- oblicza wszystkie pozycje rachunkowe, przenosi dane z formularzy płatników i załączników do odpowiednich pozycji w zeznaniu;

- kontroluje przekroczenie wartości maksymalnych we wszystkich pozycjach;

- pozycje dotyczące ulg i odliczeń w zeznaniu wprowadzamy w postaci listy składników, program sumuje te składniki i wartość końcową umieszcza w odpowiednim polu;

- drukowanie dwustronne na czystych kartkach lub orginalnych formularzach;

- drukowanie listy składników dokonanych odliczeń;

- import danych personalnych z ubiegłorocznego zeznania.

Aby w pełni uprościć sporządzanie zeznanie, do programu dołączono system pomocy. Dołączone są także objaśnienia Ministerstwa Finansów oraz treść obowiązujących przepisów prawnych.

PITy Roczne

Ulga internetowa - oszczędź 760 zł!
Funkcje programu:

- kreator deklaracji, pytający o sposoby osiągania dochodów i wartości liczbowe oraz wybierający właściwe załączniki i właściwy formularz zeznania rocznego (PIT-36 czy PIT-37);

- wszystkie formularze można wydrukować na białych kartkach oraz na oryginalnych drukach z możliwością dostosowania marginesów wydruku do indywidualnych potrzeb;

- dla biur rachunkowych program wykorzystuje wszystkie dane z programów księgowych o dochodach właścicieli i pracowników firm prowadzonych przez te biura;

- program posiada listę urzędów skarbowych w całej Polsce;

- dużą zaletą programu dla niektórych użytkowników jest praca w systemie DOS.

Ulga internetowa - oszczędź 760 zł!
Rozliczenie roczne 2004

Program umożliwia przenoszenie wartości wyliczonych na poszczególnych formularzach (np. z załączników do deklaracji głównej). Podczas wypełniania poszczególnych formularzy, użytkownik ma możliwość bieżącej kontroli poprawności wprowadzanych danych. Aplikacja umożliwia weryfikację danych dla bieżącego formularza oraz dla całości wypełnionego zeznania. Dostępne są formularze: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37.

Najlepszy program według PC World Komputer Online
Naszym zdaniem godnym polecenia programem jest PITy2004 NG!, ze względu na:

- bardzo dobrą pomoc (do każdego pola);

- kreator wypełniania formularzy;

- przyjazny interfejs;

- listę urzędów skarbowych;

- korektę błędów (specjalne pole na dole programu informuje nas o pomyłkach);

- opłata za program jest dobrowolna i przeznaczona zostaje na cel charytatywny.

Aplikacja została specjalnie napisana z myślą o prywatnych użytkownikach. Oferuje wypełnianie i drukowanie rocznych zeznań podatkowych PIT-28, 36, 36L, 37, 38 i załączników za 2004 rok.

Aktualizacja: 07 marca 2005 16:16

Jak informuje dziennik Rzeczpospolita, Ministerstwo Finansów potwierdziło możliwość skorzystania przez oboje małżonków z ulgi podatkowej od korzystania z Internetu. Zgodnie z przepisami prawa podatkowego, faktura musi być wystawiona na każde z nich osobno.

Małżonkowie często nie mogli dokonać oddzielnego rozliczenia (nawet gdy oboje korzystali z komputera w celach zawodowych). Działo się tak dlatego, gdyż faktura na usługi dostępowe była wystawiana tylko na jedno z nich. Wyjściem z tej sytuacji może być dodanie do umowy z operatorem specjalnego aneksu.

Rzeczpospolita przywołuje przykład z 1999 r., kiedy to Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenie stwierdzające, że "wystawienie na nazwisko jednego z małżonków dokumentu stwierdzającego poniesienie wydatku nie pozbawia drugiego małżonka, spełniającego określone w ustawie warunki, prawa do dokonania stosownego odliczenia, jeżeli wydatkowana kwota pochodziła z majątku wspólnego."

Należy bowiem pamiętać, że współmałżonkowie (między którymi z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje z mocy ustawy wspólność majątkowa) są odrębnymi podatnikami i mogą dokonywać odliczeń od swoich dochodów w przypadku spełnienia określonych przesłanek ustawowych. W razie zawarcia umowy dotyczącej przedmiotu objętego wspólnością ustawową przez jednego z małżonków w granicach wykonywania samodzielnego zwykłego zarządu tym majątkiem drugi z małżonków staje się stroną tej umowy.