Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Układy polityczne będą miały wpływ na decyzje prezesa URT

O nominacji szefa Urzędu Regulacji Telekomunikacji rozmawiamy z dr Michałem Golińskim z Centrum im. Adama Smitha

Co Pan sądzi o objęciu przez Marka Zdrojewskiego stanowiska prezesa URT?

To jest polityk. Pochodzi z ZChN, które od ostatnich wyborów sprawuje władzę nad resortem łączności w Polsce. I ta nominacja znowu jest z klucza partyjnego. Moim zdaniem, jest to tak ważny, choć nowy urząd, że powinien być obsadzany po uzyskaniu konsensusu wszystkich sił politycznych obecnych w parlamencie.

Powiedziałbym, że to ma być taki przezes Narodowego Banku Polskiego, tylko od spraw telekomunikacyjnych. Będzie to niewątpliwie jedno z najważniejszych stanowisk w administracji państwowej Zwłaszcza w takim momencie, kiedy całkowicie zmienia się układ sił na rynku.

Jakaa będzie rola Urzędu Regulacji Telekomunikacji?

Z założenia ma to być m.in. arbitraż w sporach między operatorami. Ale jak widzimy, stanowisko zostało upolitycznione, więc do obszaru telekomunikacji wejdą zapewne rozgrywki polityczne. Jednak jak to będzie wyglądało w praktyce – zobaczymy. Mam nadzieję, że powołanie URT nie będzie służyło zawłaszczaniu posad przez jedno z ugrupowań. Przecież taka instytucja ma być apolityczna z zasady. A teraz jestem pewien, że układy polityczne będą miały wpływ na podejmowane decyzje URT.