Uhonorowany trener EduSoftu

Wykładowca Centrum Edukacyjne EduSoft - Przemysław Kiciński – jest czwartą osobą w kraju z certyfikatem Trenera MSF (Microsoft Solutions Framework).

Tytuł jest potwierdzeniem umiejętności dydaktycznych i uprawnia do prowadzenia kursów z metodyki realizacji projektów w oparciu o Microsoft Solutions . Microsoft Solutions Framework obrazuje zasady zarządzania zasobami i procesami w cyklu tworzenia aplikacji.

W obszarze MSF (Microsoft Solutions Framework) przyznawane są dwa tytuły: MSF Practitioner oraz MSF Trainer. MSF Practitioner jest przyznawany w zakresie znajomości zasad tworzenia zespołów projektowych, zarządzania ryzykiem oraz całego procesu projektowego. Tytuł MSF Trainer (który uzyskał Przemysław Kiciński) jest wyższym stopniem certyfikacji. Warunkiem jego uzyskania jest posiadanie tytułu MSF Practitioner oraz zdanie egzaminu szczegółowo sprawdzającego umiejętności dydaktyczne kandydata. Obecnie w Polsce są tylko cztery osoby z tytułem MSF Trainer.

W tegorocznym raporcie Computerworld TOP 200 CE EduSoft zajęło pierwsze miejsce

wśród firm o największych przychodach ze szkoleń IT w 2001 roku. Jednocześnie CE EduSoft

znalazło się na 66 miejscu wśród największych firm informatycznych świadczących usługi w 2001 roku.