Udany I kwartał TP S.A.

Zyski narodowego operatora wzrosły w I kwartale prawie o 10%. Telekomunikacja Polska wypracowała 3,755 mld zł przychodów ze sprzedaży. To kolejny dobry kwartał dla TP S.A..

Zysk na działalności operacyjnej w tym samym okresie wyniósł 942 mln zł a zysk netto 403 mln 329 tys. zł.

Wartość netto przychodów ze sprzedaży oraz wartość kosztów działalności operacyjnej w pierwszym kwartale 2001 r., w porównaniu z pierwszym kwartałem 2000 roku, wzrosły odpowiednio o 8,7% i oraz 8,6%. Spowodowało to 9-proc. wzrost zysku.

W 2000 r. przychody Telekomunikacji Polskiej wyniosły 14,6 mld zł, podczas gdy w 1999 r. było to 12,4 mld zł. Oznacza to wzrost o 18,5%. Zysk netto był niemal dwukrotnie wyższy i wyniósł 2 mld zł. Rok wcześniej było to 1,079 mld zł. Zysk na jedną akcję wyniósł 1,43 zł, wobec 0,77 zł w 1999 r. W 2000 r. TP SA przeznaczyła na inwestycje ponad 5,2 mld zł.