Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Ubezpieczenia przez Internet

Efigence objęła 13% akcji Polskiego Portalu Ubezpieczeniowego, właściciela platformy internetowej expertia.pl. Działająca obecnie głównie na rynku B2B platforma będzie od przyszłego roku oferować we współpracy z jednym z portali ubezpieczenia dla klientów końcowych.

Expertia rozpoczęła działalność w modelu B2C, jednakże rozszerzyła ją na rynek B2B. W styczniu 2002 roku firma zamierza uruchomić sprzedaż ubezpieczeń za pośrednictwem agencji ubezpieczeniowych w całym kraju. Pośrednicy ubezpieczeniowi (w tym np. dealerzy samochodowi), uzyskają dzięki umowie z expertią dostęp do extranetowego systemu ubezpieczeniowego. Umożliwia on porównywanie warunków ubezpieczeń różnych zakładów ubezpieczeń, druk dokumentów odpowiednich formularzy i rozliczenia.

Z kolei uruchomienie sprzedaży ubezpieczeń dla końcowego klienta jest przewidywane na I kwartał 2002 roku. Projekt ten będzie realizowany we współpracy z jednym z portali internetowych. Expertia chce umieszczac swoje moduły sprzedaży ubezpieczeń także na innych, bardziej wertykalnych serwisach. „Początkowo zakładaliśmy, że expertia będzie działać wyłącznie na rynku B2C. Rozszerzenie modelu o rynek B2B, a właściwie skoncentrowanie się na nim – to bardzo dobra decyzja. Dzieki wykorzystaniu tradycyjnych kanałów dystrybucji expertia uniezależni swoje wyniki od tempa rozwoju rynku e-commerce w Polsce” – powiedział Tomasz Czechowicz, prezes MCI Management SA.

Efigence, będący wcześniej częścią 3dart.com, został w maju 2000 roku wybrany na twórcę technologii projektowanej platformy internetowej expertia. Spodziewane jest dalsze zwiększenie zaangażowania Efigence w projekt, wraz z jego rozwojem. Polski Portal Ubezpieczeniowy powstał w lutym ub. roku, 28% jego udziałów posiada fundusz MCI Management.