Ubezpieczenia przez Internet

Efigence objęła 13% akcji Polskiego Portalu Ubezpieczeniowego, właściciela platformy internetowej expertia.pl. Działająca obecnie głównie na rynku B2B platforma będzie od przyszłego roku oferować we współpracy z jednym z portali ubezpieczenia dla klientów końcowych.

Expertia rozpoczęła działalność w modelu B2C, jednakże rozszerzyła ją na rynek B2B. W styczniu 2002 roku firma zamierza uruchomić sprzedaż ubezpieczeń za pośrednictwem agencji ubezpieczeniowych w całym kraju. Pośrednicy ubezpieczeniowi (w tym np. dealerzy samochodowi), uzyskają dzięki umowie z expertią dostęp do extranetowego systemu ubezpieczeniowego. Umożliwia on porównywanie warunków ubezpieczeń różnych zakładów ubezpieczeń, druk dokumentów odpowiednich formularzy i rozliczenia.

Z kolei uruchomienie sprzedaży ubezpieczeń dla końcowego klienta jest przewidywane na I kwartał 2002 roku. Projekt ten będzie realizowany we współpracy z jednym z portali internetowych. Expertia chce umieszczac swoje moduły sprzedaży ubezpieczeń także na innych, bardziej wertykalnych serwisach. „Początkowo zakładaliśmy, że expertia będzie działać wyłącznie na rynku B2C. Rozszerzenie modelu o rynek B2B, a właściwie skoncentrowanie się na nim – to bardzo dobra decyzja. Dzieki wykorzystaniu tradycyjnych kanałów dystrybucji expertia uniezależni swoje wyniki od tempa rozwoju rynku e-commerce w Polsce” – powiedział Tomasz Czechowicz, prezes MCI Management SA.

Efigence, będący wcześniej częścią 3dart.com, został w maju 2000 roku wybrany na twórcę technologii projektowanej platformy internetowej expertia. Spodziewane jest dalsze zwiększenie zaangażowania Efigence w projekt, wraz z jego rozwojem. Polski Portal Ubezpieczeniowy powstał w lutym ub. roku, 28% jego udziałów posiada fundusz MCI Management.