Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Ubezpieczenia Partnera w Internecie

Mieszkaniowe polisy Towarzystwa Ubezpieczeniowego Partner są dostępne w Sieci na stronach serwisu Pilot Finansowy.

Pilot Finansowy jest pierwszym portalem w Polsce, który oferuje sprzedaż produktów finansowych za pośrednictwem Internetu. W chwili obecnej za pośrednictwem PF można kupić pakiet polis Towarzystwa Ubezpieczeń Partner. Oferowane są ubezpieczenia mieszkania lub domu wraz z ubezpieczeniami dodatkowymi ( oc, ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku).

Po wypełnieniu odpowiedniej ankiety zamieszczonej na stronie PF, użytkownik wysyła ją drogą elektroniczną na adres serwisu, a po 24 godzinach za pośrednictwem agenta może już podpisać umowę i wpłacić pierwszą składkę. Firma zapowiada, że niedługo na jej witrynach pojawią się nowe produkty finansowe.

Partner jest już trzecią polską firma ubezpieczeniową, która zaoferowała majątkowe polisy przez Sieć. Rynek internetowych usług finansowych rozwija się jednak dość wolno – głównie z powodu braku rozwiązań prawnych dotyczących podpisu elektronicznego i dokumentu cyfrowego.