Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

USA: spadek wartości e-commerce

W Stanach Zjednoczonych wartość detalicznego handlu internetowego w 2 kwartale 2009 r. spadła o 1 procent w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku - wynika z estymacji firmy badawczej comScore. Na zakupy w sieci Amerykanie wydali 30,2 mld USD.

Najgorszy okres dla amerykańskiego rynku e-commerce przypadł na 4 kwartał 2008, kiedy jego wartość zmalała o 3% w porównaniu do analogicznego okresu w 2007 r.

Drugi kwartał 2009 r. jest kolejnym okresem malejących wydatków na handel internetowy: odnotowano wyniki o 1% niższy niż 12 miesięcy wcześniej (trzy pierwsze miesiące 2009 r. zakończyły się wynikiem 0%).

Zdaniem analityków comScore, osiągnięty wynik, mimo iż ujemny - w obliczu wciąż panującego spowolnienia gospodarczego - jest zadowalający i stanowić może pozytywny prognostyk na następny okres. Stagnacja w e-commerce jest efektem m. in. rosnących cen paliw, większych oszczędności w gospodarstwach domowych oraz utrzymującego się 10% bezrobocia.

W drugim kwartale 2009 r. wartość rynku e-commerce w Stanach Zjednoczonych wyniosła 30,2 mld USD. Dotyczy to detalicznego e-handlu z wyłączeniem sektora turystyki i motoryzacji, a także aukcji internetowych.

Największy wzrost wydatków odnotowano w sektorze produktów hobbistycznych i zabawek (+21% rok do roku), książek i magazynów (+17%) oraz gier wideo i konsoli (+15%).

Źródło: http://www.comscore.com