Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

USA: możemy spodziewać się świątecznych megazakupów

W tym roku wydatki na bożonarodzeniowe prezenty wyniosą w USA ponad 8,8 mld USD, co oznacza 19% wzrost w porównaniu z zeszłorocznymi wynikami sprzedaży. Sklepy internetowe zacierają ręce - sieć staje się w USA bardzo ważnym kanałem sprzedaży.

Prognozy wysokości wydatków na tegoroczne e-zakupy przygotowały wspólnie trzy firmy: Goldman Sachs & Co., Harris Interactive oraz Nielsen//NetRatings. Jak wskazuje opublikowany raport w tym roku amerykańskie sklepy mogą spodziewać się jeszcze większych obrotów - świąteczna sprzedaż wzrośnie o 19% w porówaniu z rokiem ubiegłym.

Amerykanie najwięcej wydadzą na stroje i ozdoby - w samym listopadzie na ten asortyment przeznaczyli 1,5 mld USD. Drugą kategorią pod względem wydatków są gry wideo, zabawki oraz sprzęt i oprogramowanie - w minionym miesiącu przeznaczono na to 1 mld USD (43% wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym).

Nie zabraknie też książek i muzyki w świątecznym koszyku. W tej chwili na takie zakupy wydano 621 mln USD (w przypadku książek) i 491 mln USD (w przypadku płyt).

Firmy badawcze wskazują, że zwiększające się wydatki na e-zakupy to efekt zmiany w wyborze kanału sprzedaży - Amerykańscy klienci coraz częściej wolą kupować online niż offline.

Badanie przeprowadzono na tysiącu respondentów.