Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

URTiP skontrolował SDI i Neostradę

Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty poinformował o wynikach kontroli jakości usług SDI i Neostrada, oferowanych przez Telekomunikację Polską S.A.

Kontrola została przeprowadzona w związku z licznymi skargami użytkowników SDI i Neostrady w okresie od 27 lutego do 19 marca 2003 r. Internauci skarżyli się głównie na wadliwe funkcjonowanie lub brak dostępu do Internetu oraz bardzo niską szybkość transmisji danych.

Kontrolerzy URTiP stwierdzili, że do 4 marca 2003 r. TP S.A. otrzymała łącznie 1729 reklamacji obu usług, z czego 338 dotyczyło SDI, 394 - Neostrady, a 997 - Neostrady Plus. Pozytywnie zostało rozpatrzonych 1297 reklamacji, zaś negatywnie - 319.

W trakcie kontroli ustalono, że przyczyną tak dużego niezadowolenia użytkowników usług stałego dostępu do Internetu w TP S.A. było nieprawidłowe działanie wykorzystywanego przez operatora sprzętu telekomunikacyjnego – głównie routerów dostępowych. Ich wysoka awaryjność powodowała brak możliwości przenoszenia ruchu, obsługi sesji abonenckich oraz desynchronizację systemu autoryzacji.

Kontrola URTiP potwierdziła jednocześnie informacje TP S.A. o przełączeniu wszystkich linii abonenckich do nowych urządzeń. Zdaniem operatora, powinno to rozwiązać dotychczasowe problemy, utrudniające świadczenie wymienionych usług.

Z informacji przekazanych do URTiP przez TP S.A. wynika, że z usługi SDI korzystało 108 303 użytkowników (dane na koniec grudnia 2002 r.), natomiast z usługi Neostrada - 19 030 użytkowników (dane ze stycznia 2003 r.).

W celu dalszego monitorowania jakości świadczonych usług Prezes URTiP, Witold Graboś, zwrócił się do TP S.A. o przedstawianie comiesięcznych informacji, dotyczących ilości i rodzaju reklamacji oraz liczby abonentów korzystających z SDI i Neostrady.