URTiP dołączył do ERG

Z początkiem maja br. Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty stał się pełnoprawnym członkiem Europejskiej Grupy Regulatorów.

ERG (European Regulators Group) rozpoczęła działalność w październiku 2002 roku. Dotychczas Polska, uczestnicząca w pracach grupy, miała status obserwatora. ERG pełni rolę ciała doradczego Komisji Europejskiej w sprawach związanych z polityką i zaleceniami KE dotyczącymi rynków telekomunikacyjnych w Europie. Grupa zajmuje się opracowywaniem wspólnych stanowisk i opinii dla konkretnych zagadnień oraz przygotowuje raporty opisujące stan prawny wybranych obszarów rynku telekomunikacyjnego. Do zadań Europejskiej Grupy Regulatorów na 2004 r. należą m.in. przegląd zaleceń KE dotyczących rynku usług telekomunikacyjnych i dostępnych środków zaradczych, analiza problemu roamingu międzynarodowego czy rozwoju usług szerokopasnmowych.

Z ERG ściśle współpracuje działająca od 1997 r. nieformalna grupa IRG (Independent Regulators Group) o zbliżonym zakresie działania i kompetencjach.