URTiP bierze się za roaming

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty rozpoczął analizę rynku usług roamingu międzynarodowego w sieciach komórkowych. Do trójki operatorów zostały wysłane kwestionariusze, które posłużą do zebrania danych o usługach roamingowych w Polsce - poinformował URTIP.

Komisja Europejska postanowiła wziąć pod lupę wysokość stawek za roaming międzynarodowy. Ponadgraniczny charakter tej usługi wymaga połączonej akcji wielu regulatorów, bowiem, jak w zeszłym tygodniu w rozmowie z CW online ,mówił Jacek Strzałkowski, rzecznik URTiP ani Komisja ani regulator nie ma prawnych instrumentów, aby wpłynąć na cennik operatorów.

Działania ERG (Europejskiej Grupy Regulatorów zrzeszającej organy regulacyjne państw członkowskich Unii Europejskiej) oraz IRG (Niezależnej Grupy Regulatorów, która skupia także przedstawicieli państw mających status obserwatora przy Unii Europejskiej) powinny zaowocować analizami krajowych rynków hurtowych usług roamingu międzynarodowego w sieciach komórkowych.

"Dane zebrane od operatorów sieci komórkowych powinny pozwolić krajowym organom regulacyjnym zrzeszonym w ERG oraz IRG na wypracowanie wspólnego podejścia odnośnie definicji tego rynku. Wnioski z analiz mogą posłużyć do określenia działań, jakie powinny zostać podjęte w celu przeprowadzenia efektywnej regulacji usług roamingu" - głosi komunikat URTiP.

Jak informuje regulator, polscy operatorzy sieci komórkowych w Polsce mają przekazać do Prezesa URTiP dane zawarte w kwestionariuszu do 21 stycznia 2005 r.

Przypomnijmy, że niezależnie od projektu rozpoczętego przez ERG/IRG, URTiP rozpoczyna wkrótce analizę 18 segmentów polskiego rynku telekomunikacyjnego.

Komentuje Elżbieta Sadowska, rzecznik prasowy Plus GSM

Wysokość stawek za roaming międzynarodowy ustalana jest przez zagranicznych operatorów GSM, z których sieci korzystają abonenci Plus GSM za granicą. Do stawek operatorów zagranicznych Plus GSM dolicza marżę w wysokości 15 proc.. Od sumy tych składników naliczany jest VAT w wysokości 22 proc. Tak więc głównym składnikiem ceny za usługi w roamingu międzynarodowym są stawki ustalane przez zagranicznych operatorów i jako takie wymagają wypracowania wspólnej strategii działania.