Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

URT do likwidacji?

Rada ministrów zapowiada w ramach oszczędności budżetowych likwidację niektórych urzędów administracji państowej. Jednym z organów, które mogą zniknąć od wiosny przyszłego roku jest Urząd Regulacji Telekomunikacji.

Rząd przyjął wczoraj nową wersję projektu nowelizacji ustawy o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej. Projekt przewiduje, że od 31 marca 2002 r. kolejno wygaszanych będzie kilkanaście urzędów.

Zgodnie z projektem, pierwszego kwietnia ma też powstać nowy organ centralny - Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty, którego nowy szef przejmie zakres obowiązków, jakie dotychczas wypełniał Kazimierz Ferenc, prezes URT-u. Urząd regulujący polski rynek telekomunikacyjny został powołany zaledwie rok temu.

Projekt nowelizacji ustawy zakłada, że w późniejszym czasie zniknie dodatkowo około 15 urzędów, instytucji i agencji rządowych, a część z ich kompetencji przejmą odpowiednie ministerstwa.