URT do likwidacji?

Rada ministrów zapowiada w ramach oszczędności budżetowych likwidację niektórych urzędów administracji państowej. Jednym z organów, które mogą zniknąć od wiosny przyszłego roku jest Urząd Regulacji Telekomunikacji.

Rząd przyjął wczoraj nową wersję projektu nowelizacji ustawy o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej. Projekt przewiduje, że od 31 marca 2002 r. kolejno wygaszanych będzie kilkanaście urzędów.

Zgodnie z projektem, pierwszego kwietnia ma też powstać nowy organ centralny - Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty, którego nowy szef przejmie zakres obowiązków, jakie dotychczas wypełniał Kazimierz Ferenc, prezes URT-u. Urząd regulujący polski rynek telekomunikacyjny został powołany zaledwie rok temu.

Projekt nowelizacji ustawy zakłada, że w późniejszym czasie zniknie dodatkowo około 15 urzędów, instytucji i agencji rządowych, a część z ich kompetencji przejmą odpowiednie ministerstwa.