URT chce wyjaśnień od TP S.A.

Prezes URT wystosował do TP S.A. pismo, w którym domaga się wyjaśnień w sprawie przypadków ograniczania przez operatora dostępu do usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych.

Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji wystąpił do TP S.A. o wyjaśnienie zgłaszanych od operatorów do regulatora przypadków ograniczania dostępu do usługi dzierżawy łącza. Jak napisano w komunikacie, URT oczekuje w szczególności wyjaśnienia „ograniczania dostępu do usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych poprzez odmawianie zawierania nowych umów”. Prezes URT chce także wyjaśnień i uzasadnienia działań polegających na ograniczaniu przepustowości łączy udostępnionych klientom. Kilka dni temu „GW” opisała przypadki, kiedy TP S.A. kazała lokalnym dostawcom Internetu chcącym wydzierżawić łącze analogowe do obsługi klientów płacić za nie jak za łącze cyfrowe.

Prezes URT podejrzewa więc złamanie przez TP S.A. art. 61 ustawy Prawo telekomunikacyjne i oczekuje udzielenia przez telekom wyjaśnień w ciągu siedmiu dni.