UKE ułatwi porównywanie ofert operatorów telekomunikacyjnych

Urząd Komunikacji Elektronicznej chce ułatwić użytkownikom dostęp do przejrzystych informacji o usługach telekomunikacyjnych. Podjął działania, które mają doprowadzić do stworzenia serwisu internetowego, umożliwiającego porównywanie ofert operatorów telekomunikacyjnych.

Strategia regulacyjna Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na lata 2008-2010 przewiduje poprawę przejrzystości i zgodności z prawem ofert na usługi telekomunikacyjne. W osiągnięciu celu ma pomóc serwis internetowy umożliwiający porównywanie ofert operatorów telekomunikacyjnych i ułatwiający dokonywanie świadomego wyboru usług. Regulator rynku podjął działania zmierzające do stworzenia tego typu witryny, określanej mianem Kalkulatora internetowego UKE.

W ramach prac nad kalkulatorem przeprowadzone zostały konsultacje z przedstawicielami rynku telekomunikacyjnego. Miały one doprowadzić do zarysowania założeń projektu oraz do nakreślenia szczegółów współpracy UKE i operatorów, związanej z dostarczaniem i aktualizowaniem danych. Ustalono, iż serwis umożliwi porównywanie ofert w zakresie telefonii komórkowej i stacjonarnej, Internetu, ofert pakietowych oraz telewizji. Dane będą wprowadzane przez operatorów na warunkach podanych przez UKE lub też przez przedstawicieli regulatora. Głównym kryterium wyboru nie będzie jedynie kwota jaką użytkownik jest w stanie uiścić za korzystanie z usługi. Uwzględnione zostaną także inne składniki decydujące o atrakcyjności ofert. Ich rodzaj będzie zależny od typu wybranej usługi.

Szczegółowe informacje o podstawowych kryteriach dla poszczególnych rodzajów usług oraz podsumowanie wyników konsultacji z przedstawicielami rynku telekomunikacyjnego można znaleźć w serwisie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.