Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

UKE: obniżymy ceny połączeń na komórki

Regulator z urzędu obniży stawki połączeń telefonicznych z sieci TP do sieci komórkowych.

"W dniu 9 października 2006 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej rozpoczął z urzędu postępowania administracyjne w sprawie zmiany umów o połączeniu sieci Telekomunikacji Polskiej S.A. z operatorami sieci komórkowych. Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne Prezesowi UKE przysługuje kompetencja do dokonania zmian w umowach międzyoperatorskich, jeżeli podyktowane jest to potrzebą ochrony interesów użytkowników końcowych, skutecznej konkurencji lub interoperacyjności usług" - poinformował UKE.

Przypomnijmy, że Urząd Komunikacji Elektronicznej już wcześniej zapowiedział obniżenie stawek za usługi zakańczania połączeń w sieciach wszystkich działających w Polsce operatorów komórkowych. Obniżki jeszcze w tym roku sięgnąć mają 34,5%.

Z prowadzonych przez UKE analiz porównawczych wynikało, że stawki za usługi zakańczania połączeń głosowych w sieci ruchomej (tzw. MTR - Mobile Termination Rates) w Polsce są jedna z najwyższych w Unii. MTR to opłaty jakie pobierają operatorzy za zakańczanie połączeń głosowych w swojej sieci. Dzięki planowanym redukcjom mogą spaść ceny rozmów między sieciami komórkowymi czy połączeń realizowanych z telefonów stacjonarnych na komórki. UKE, korzystając z doświadczeń innych regulatorów europejskich, planuje trzy obniżki stawek MTR, które zaowocują spadkiem ich wysokości do poziomu średniej z trzech krajów o najniższych stawkach MTR (0,0715 euro/min).