UKE: obniżymy ceny połączeń na komórki

Regulator z urzędu obniży stawki połączeń telefonicznych z sieci TP do sieci komórkowych.

"W dniu 9 października 2006 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej rozpoczął z urzędu postępowania administracyjne w sprawie zmiany umów o połączeniu sieci Telekomunikacji Polskiej S.A. z operatorami sieci komórkowych. Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne Prezesowi UKE przysługuje kompetencja do dokonania zmian w umowach międzyoperatorskich, jeżeli podyktowane jest to potrzebą ochrony interesów użytkowników końcowych, skutecznej konkurencji lub interoperacyjności usług" - poinformował UKE.

Przypomnijmy, że Urząd Komunikacji Elektronicznej już wcześniej zapowiedział obniżenie stawek za usługi zakańczania połączeń w sieciach wszystkich działających w Polsce operatorów komórkowych. Obniżki jeszcze w tym roku sięgnąć mają 34,5%.

Z prowadzonych przez UKE analiz porównawczych wynikało, że stawki za usługi zakańczania połączeń głosowych w sieci ruchomej (tzw. MTR - Mobile Termination Rates) w Polsce są jedna z najwyższych w Unii. MTR to opłaty jakie pobierają operatorzy za zakańczanie połączeń głosowych w swojej sieci. Dzięki planowanym redukcjom mogą spaść ceny rozmów między sieciami komórkowymi czy połączeń realizowanych z telefonów stacjonarnych na komórki. UKE, korzystając z doświadczeń innych regulatorów europejskich, planuje trzy obniżki stawek MTR, które zaowocują spadkiem ich wysokości do poziomu średniej z trzech krajów o najniższych stawkach MTR (0,0715 euro/min).