Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

UKE chce kontrolować treści w Internecie

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Anna Streżyńska, chce, aby ten zajął się kwestią treści publikowanych w Internecie. Według niej UKE powinno też połączyć się z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji.

Streżyńska twierdzi, że polski regulator powinien kontrolować wszystkie treści, nie tylko te, nadawane w radio i telewizji. Wzorować ma sie na brytyjskim Ofcomie, który również dąży do tego, by w jego kompetencjach leżało zajmowanie się Internetem od strony zawartości, nie tylko usług dostępowych. W wywiadzie udzielonym TVN CNBC Biznes Streżyńska powiedziała, że UKE, połączony z KRRiT, powinien docelowo regulować wszystkie pojawiające się w mediach treści. Według niej "trudno obecnie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego regulowane są duże tradycyjne media, a nie są regulowane te same treści, które pojawiają się za pomocą Internetu czy niedługo w telefonach komórkowych."

Według Streżyńskiej, zakres działania nowego superurzędu powinien być dużo większy, niż tylko obejmować połączone kompetencje UKE i KRRiT. Miał by on regulować cały rynek telekomunikacyjny oraz kontrolować treści pojawiające się nie tylko w telewizji czy radio, ale również w Internecie.