UKE: analiza ofert szerokopasmowego dostępu do internetu

Z analizy przeprowadzonej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej wynika, że operatorzy świadczą użytkownikom końcowym usługi szerokopasmowego dostępu do internetu na bardzo podobnych warunkach. Zauważalnym trendem jest zróżnicowanie usług, coraz liczniejsze upusty cenowe i promocje, a także oferty pakietowe. Jeśli zaś chodzi o internet mobilny najbardziej korzystną ofertą - wg UKE - jest usługa wyższego limitu przesyłania danych.

UKE ogłosił kolejną kwartalną analizę porównującą oferty usług dostępu szerokopasmowego do internetu świadczonych przez Telekomunikację Polską oraz innych operatorów: Netię S.A., Tele2, GTS Energis Sp. z o.o., Dialog Telecom S.A. , UPC Polska Sp. z o.o., Vectrę S.A., Aster Sp. z o.o., a także operatorów mobilnych.

Analiza została oparta na cennikach usług dostępnych na stronach firm za miesiąc czerwiec. Okazuje się, że wszyscy wymienieni operatorzy świadczą usługi dostępu do sieci na bardzo podobnych warunkach. Standardem staje się stosowanie dużych upustów cenowych lub zawieszenie płatności na okres kilku miesięcy, po czym dopiero następuje okres płatny lub podniesienie ceny abonamentu. Prawie wszyscy operatorzy, którzy rozpoczęli świadczenie usługi dostępu szerokopasmowego stosują te same okresy obowiązywania umów tj. 12, 24 i 36 miesięcy oraz oferują usługi o takich samych parametrach przepustowości 512 kbit/s, 1 Mbit/s, 2 Mbit/s i 6 Mbit/s. Wyjątkiem są tu operatorzy telewizji kablowej Vectra S.A. (umowa na 27 miesięcy) i Aster Sp. z o.o., który posiada w swojej ofercie inne przepustowości, a także UPC oferujący umowy na czas nieokreślony.

Zauważalnym trendem jest - wg UKE - wychodzenie operatorów naprzeciw potrzebom klientów: oferowanie zróżnicowanej oferty, kuszenie promocjami i sprzętem komputerowym w okazyjnej cenie, łączenie ofert w pakiety (internet, telewizja i telefon). Efektem tych działań - przeczytać możemy w analizie UKE - jest wzrost konkurencyjności na rynku szerokopasmowego dostępu do internetu.

Analizie poddano także lipcowe oferty operatorów sieci ruchomych: Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o., Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., Polkomtela S.A. oraz P4 Sp. z o.o.

Wg Urzędu Komunikacji Elektronicznej najbardziej opłacalne jest korzystanie z tych ofert operatorów mobilnych, gdzie limit przesyłania danych jest wyższy (średni koszt miesięczny wykorzystania 1GB znacznie się wówczas obniża). Z analizy wynika, że najkorzystniejszą ofertę w tej kategorii - uwzględniając najniższy średni miesięczny koszt transmisji danych - ma P4 Sp. z o.o. (Play Online 5 GB), a za nim PTC Sp. z o.o. (oferta Blueconnect 129) oraz PTK Centertel Sp. z o.o (pakiet Orange Free Premium).

Źródło: http://uke.gov.pl