Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

UE: W 2015 r. przestaniemy chodzić do urzędów?

Komisja Europejska opracowała pięcioletni plan, którego celem jest zwiększenie możliwości kontaktu elektronicznego z administracją centralną i samorządową. Program na lata 2011-2015 ułatwi życie przedsiębiorcom, którzy nawet 8 na 10 spraw będą mogli załatwić w sieci.

Komisja Europejska wprowadziła ambitny plan internetyzacji na lata 2011-2015.

Polecamy:

Zobacz też:

Projekt KE ułatwi też życie mieszkańcom, umożliwiając błyskawiczny kontakt przez Internet. Zwiększy to produktywność, a przy okazji wpłynie na oszczędności Unii, której kłopotem jest zbyt duża liczba urzędników.

Komisja Europejska zakłada, że w 2015 r. małe i średnie firmy będą mogły kontaktować się elektronicznie w 80% spraw. Mieszkańcy Unii załatwią przez Internet 50 proc. swoich problemów.

Wśród celów priorytetowych na latach 2011-2012 wymienia się sprawy związane z emeryturą i dostępem do nauki młodzieży oraz ułatwienia w zakładaniu i prowadzeniu firmy.

Zmiany w kierunku internetyzacji wprowadza też Ministerstwo Finansów RP. W tym tygodniu, pisaliśmy o wprowadzeniu nowych e-deklaracji dla podatników. W przyszłym roku PIT-16, PIT-16a, PIT-19a i PIT-28 będzie można złożyć w formie e-deklaracji, nawet bez konieczności posiadania tzw. podpisu kwalifikowanego.

Projekt KE zakłada m.in. upowszechnienie e-dowodów w Unii Europejskiej. Prace nad elektronicznym dokumentem tożsamości trwają także w Polsce.