Tymczasowy zarząd

Po pięciu latach sprawowania funkcji prezesa Polkomtela z firmy musi odejść Władysław Bartoszewicz. Ponieważ rada nadzorcza nie mogła uzgodnić, kto ma go zastąpić, prezesem został Marek Mroczkowski, wiceprezes PKN Orlen. Ale sprawować będzie tę funkcję tylko tymczasowo.

Po pięciu latach sprawowania funkcji prezesa Polkomtela z firmy musi odejść Władysław Bartoszewicz. Ponieważ rada nadzorcza nie mogła uzgodnić, kto ma go zastąpić, prezesem został Marek Mroczkowski, wiceprezes PKN Orlen. Ale sprawować będzie tę funkcję tylko tymczasowo.

W piątek rada nadzorcza #Polkomtela#, operatora sieci telefonii komórkowej #Plus GSM#, odwołała ze stanowiska prezesa spółki Władysława Bartoszewicza. Piastował on stanowisko od początku istnienia firmy, czyli od 1996 r. Dotychczasowemu zarządowi skończyła się trzyletnia kadencja i członkowie rady nadzorczej mogli pozostawić go bez zmian lub też dokonać roszad. O tym, że zmiany nastąpią mówiono już od dłuższego czasu. Teoretycznie nie było powodów do zmian. Według wstępnych danych #Polkomtel# zakończył ubiegły rok zyskiem netto w wysokości 200 mln zł, przy przychodach rzędu 3,52 mld zł. W porównaniu z rokiem 1999 zysk netto wzrósł o 60%. Z sieci #Plus GSM# korzystało na koniec 2000 roku 2,4 mln osób. Jednak – jak poinformował Marek Sypek z #KGHM# - rada nie była zadowolona z działalności poprzedniego zarządu, gdyż spadła dynamika rozwoju spółki i nie zostały zrealizowane wszystkie zadania zaplanowane w budżecie.

Na rynku spekulowano tymczasem, że do odwołania Bartoszewicza dążą od pewnego czasu spółki-akcjonariusze #Polkomtela#, w których udziały ma Skarb Państwa. Chodzi o #Polskie Sieci Elektroenergetyczne#, #KGHM Polska Miedź# i #PKN Orlen#. Firmy te dysponują łącznie ponad połową akcji operatora a ich przedstawiciele stanowią większość w radzie nadzorczej #Polkomtela#. #KGHM# i #Orlen# maja po dwóch reprezentantów, tak jak zagraniczni udziałowcy, #Tele Danmark# oraz #Vodafone#, ale po dodaniu głosu jednego reprezentanta #PSE# polskie spółki uzyskują przewagę.

W zarządach #PKN Orlen#, #KGHM# i #PSE# zasiadają osoby związane z rządzącą AWS i to im właśnie miało zależeć na dymisji prezesa #Polkomtela#. Jeżeli jednak Władysław Bartoszewicz pożegnał się z posadą z przyczyn politycznych, to sam swym przeciwnikom dostarczył argumentów do odwołania. Prawicowi politycy nie tolerowali przyjaźni szefa #Plusa# z byłym ministrem prywatyzacji i gospodarki Wiesławem Kaczmarkiem z SLD, u którego Bartoszewicz był przez pewien czas dyrektorem gabinetu politycznego. Jego odwołanie przesądził najprawdopodobniej komunikat #Państwowej Komisji Wyborczej#, z którego wynika, że prezes #Polkomtela# wsparł finansowo kampanię prezydencką Aleksandra Kwaśniewskiego.

O ile polskim spółkom zależało na usunięciu Bartoszewicza, o tyle nie wiadomo było jak postąpią zagraniczni akcjonariusze, których poparcie było niezbędne dla uzyskania trzech czwartych głosów niezbędnych do przeprowadzenia zmian w zarządzie. O tym, że #Tele Danmark# i #Vodafone# nie były do końca zadowolone z wyników #Plusa# pod kierownictwem jego dotychczasowego prezesa świadczy incydent, o którym doniosło nam nieoficjalne źródło. Jeden z polskich członków rady nadzorczej #Polkomtela# miał zaproponować premię dla prezesa Bartoszewicza w wysokości 750 tys. dolarów. Zdumiało to przedstawicieli zagranicznych akcjonariuszy, którzy mieli oświadczyć, że tak wysokie premie otrzymują prezesi firm o wiele większych i przynoszących krociowe zyski.

Do porozumienia z #Tele Danmark# i #Vodafone# miał dojść przewodniczący rady nadzorczej #Polkomtela# i prezes #PKN Orlen# Andrzej Modrzejewski. Już na początku roku mówiono o zaplanowanej w Ministerstwie Skarbu koncepcji „spolszczenia” #Polkomtela# poprzez

przejęcie pełnej kontroli nad spółką przez jej krajowych akcjonariuszy. Krokiem do tego miała być przeprowadzona z inicjatywy resortu wymiana rady nadzorczej #KGHM# i #PKN Orlen#. Według nieoficjalnych informacji polskie firmy miałyby też odkupić od zagranicznych operatorów akcje #Polkomtela#, które analitycy wyceniają na 6 do 8 mld zł. Swoje zaangażowanie w #Polkomtelu# na pewno chce zwiększyć #KGHM#, którego szef Marian Krzemiński oficjalnie zapowiedział, że telekomunikacja stanowi priorytetową dziedzinę inwestycji spółki. #Polska Miedź# będzie dążyć do osiągnięcia w przyszłym roku ponad 20% udziału w kapitale akcyjnym #Polkomtela# (obecnie wynosi on 19,61%).

Na razie jednak z planów właścicieli wobec spółki zrealizowany został tylko jeden punkt – wymiana zarządu. Kandydatów na miejsce Władysława Bartoszewicza było kilku. Za faworyta uchodził najpierw prezes #Orlenu# Andrzej Modrzejewski, jednak oświadczył on, że nie jest zainteresowany zmianą pracy. Wymieniano też nazwisko byłego ministra skarbu Andrzeja Chronowskiego, ale przeważyła opinia, że nominacja polityka mogłaby zostać źle przyjęta przez opinię publiczną.

Ostatecznie po trwających od piątku do soboty obradach rada nadzorcza #Polkomtela# odrzuciła kolejno kandydatury byłego szefa #Telewizyjnej Agencji Informacyjnej# Jacka Bochenka, popieranego przez Skarb Państwa oraz prezesa #KGHM# Mariana Krzemińskiego i prezesa #PSE# Krzysztofa Żmijewskiego.

Do wyboru na trzyletnią kadencję nowego prezesa #Polkomtela# nie doszło. Tymczasowo jego obowiązki będzie pełnił wiceprezes #PKN Orlen# Marek Mroczkowski. „W najbliższych dniach będą się toczyły rozmowy na temat wyboru prezesa, a w ciągu kilku tygodni dojdzie do posiedzenia rady nadzorczej. Decyzja o powołaniu nowego prezesa jest czymś naturalnym, gdyż upłynęła trzyletnia kadencja poprzedniego zarządu" – stwierdził w poniedziałek nowy szef #Polkomtela#.

Do zarządu spółki weszli też szef #PSE# Krzysztof Żmijewski i wiceprezes #KGHM# Marek Sypek. Po jednym przedstawicielu mają #Tele Danmark# i #Vodafone#. Liczbę członków zarządu okrojono z siedmiu do pięciu.