Twarze przestępców w internecie?

Najnowszy projekt MSWiA i policji zakłada publikację wszystkich listów gończych oraz zdjęć groźnych przestępców w internecie. Informację szczegółowo opisała Rzeczpospolita.

MSWiA wystąpiło do resortu sprawiedliwości z propozycją zmian, dzięki którym organy ścigania mogłoby natychmiast publikować listy gończe i zdjęcia przestępców w internecie.

Obecnie aby ujawnić dane podejrzanego, policja musi otrzymać zgodę prokuratora. W przypadku skazanych, którzy nie trafili do więzienia, potrzebna jest zgoda sądu. Taki stan rzeczy znacznie utrudnia odnalezienie poszukiwanego, który zyskuje wiele czasu na ucieczkę.

Adam Rapacki, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, przyznaje, że obecnie listy gończe publikowane są w internecie bardzo rzadko. Dodaje również, że zmiana tego stanu rzeczy nie wymaga rewolucji w przepisach - wystarczy ,że przekona się prokuratorów by częściej korzystali ze wspomnianej możliwości, tzn. aby zarządzenie o wydaniu listu gończego automatycznie oznaczało możliwość opublikowania go w sieci.

Rapacki dodał, że pomysł zakłada publikowanie danych groźnych przestępców, nie zaś osób, które popełniły drobne wykroczenie.

Według danych policji przed wymiarem sprawiedliwości ukrywa się ponad 87 tysięcy Polaków.

Pełen artykuł na stronie "Rzeczpospolitej".